Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hạn chế trong việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại 5 địa phương

27/04/2023 18:58 GMT+7
Theo Kết luận Thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố kết luận thanh tra diện tích 20% đất để phát triển nhà ở xã hội tại tại 5 tỉnh, thành phố bao gồm Đà Nẵng, Long An, Hải Phòng, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn Thanh tra Sở Xây dựng 58 địa phương tự thực hiện và lựa chọn thanh tra một số dự án lớn mang tính đại diện. Kết quả thanh tra tại 5 tỉnh, thành cho thấy, trong việc dành quỹ đất 20% diện tích để phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những việc đã làm được, hiện vẫn còn một số tồn tại và kiến nghị cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư, nhà đầu tư có biện pháp khắc phục, xử lý.

Cụ thể, trong 5 tỉnh, thành: Đà Nẵng, Long An, Hải Phòng, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu thì một số nơi còn chậm xây dựng Chương trình phát triển nhà ở và tổ chức lập, phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hằng năm theo quy định. Đáng chú ý, qua kiểm tra một số dự án trên địa bàn đã yêu cầu xác định rõ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội trong đồ án quy hoạch đô thị, cụ thể tại các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phải bổ sung đối với diện tích đất dành cho phát triển nhà ở xã hội vẫn còn thiếu khoảng 20,6 ha.

Thanh tra Bộ Xây dựng nêu tên 7 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng không bố trí quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội để lập quy hoạch chi tiết tại 7 quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, Khu đô thị ven sông Lạch Tray (Lê Chân, Hải Phòng) do Công ty TNHH Agape Việt Nam làm chủ đầu tư chưa giải phóng mặt bằng khu đất làm nhà ở xã hội. Còn tại dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng, không dành đủ 20% tổng diện tích để xây dựng nhà ở xã hội và còn thiếu khoảng 1,08ha.

Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hạn chế trong việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại 5 địa phương - Ảnh 1.

Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết có 7 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng không bố trí quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội tại Hải Phòng (Ảnh: HN)

Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo UBND huyện An Dương xác định quy mô khu nhà ở xã hội tại xã Nam Sơn đảm bảo đủ quỹ đất 20% (cần thay thế đất nhà ở xã hội trong Khu tái định cư phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng phục vụ giải phóng mặt bằng Khu đô thị Xi măng Hải Phòng).

Tại Long An, trong 18 đồ án quy hoạch đô thị có 11 đồ án không xác định diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội khi phê duyệt quy hoạch chi tiết. Do đó, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Long An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thuộc diện quản lý của UBND tỉnh để xảy ra các tồn tại, vi phạm.

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, các địa phương cần tiếp tục tổ chức, chỉ đạo việc điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu để xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của từng dự án xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phát triển phân khúc này.

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã được nêu tại văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng như: Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 về đẩy mạnh phát triển và quản lý nhà ở xã hội (trong đó quan tâm là nhà ở cho công nhân); Văn bản số 3822/BXD-QLN ngày 17/9/2021về giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

Cùng đó, các địa phương cần giao cơ quan chức năng của tỉnh rà soát lại nghĩa vụ tài chính đối với các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền khi Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực.

Sau khi thanh tra theo chuyên đề, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng kiến nghị kiểm điểm đối với 52 tập thể 18 cá nhân để xảy ra các vi phạm, tồn tại liên quan.


Thái Nguyễn