Thế giới Di động (MWG): Chốt ngày phát hành hơn 7.300 tỷ đồng trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 1:1

02/06/2022 16:21 GMT+7
Ngày 17/06/2022 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (MWG) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1.

Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới Di Động (MWI CORP, HoSE: MWG) vừa ra thông báo ngày 01/06/2022 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, Thế giới di động thông báo sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức. Với tổng số phiếu phát hành dự kiến hơn 731 triệu cổ phiếu, tương ứng với hơn 7.300 tỷ đồng giá trị cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 1:1, tức tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/06/2022 (dự kiến ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 16/06/2022).

THẾ GIỚI DI ĐỘNG: Thông báo phát hành hơn 7.300 tỷ đồng cổ phiếu để trả cổ tức - Ảnh 1.

Nguồn vốn phát hành sẽ lấy từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Trong tờ trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, MWG có thông báo tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền 10%/cổ phiếu (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu) và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%. Phương thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Với 732,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, MWG dự kiến chi khoảng 732,2 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt và phát hành 732,2 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ theo đó tăng gấp đôi lên 14.644 tỷ đồng.

Đối với khoản cổ tức bằng tiền 10%, MWG sẽ chốt danh sách ngày 07/06/2022. Dự kiến chi trả vào ngày 17/06/2022.

Năm 2021, MWG ghi nhận 108.546 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,3% và lợi nhuận sau thuế 3.920 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Năm 2022, MWG tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao với doanh thu 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 30% so với thực hiện 2021.

THẾ GIỚI DI ĐỘNG: Thông báo phát hành hơn 7.300 tỷ đồng cổ phiếu để trả cổ tức - Ảnh 2.

Thống kê giao dịch cổ phiếu MWG 5 ngày gần đây

 4 tháng đầu năm 2022, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 47.908 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.819 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu online đạt 7.468 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ, chiếm 16% tổng doanh thu của MWG. Chuỗi Thế giới di động, Điện Máy Xanh và Topzone ghi nhận doanh thu lũy kế 39.1000 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với cùng kỳ.  Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu lũy kế 8.200 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. An Khang có 250 nhà thuốc cuối tháng 4. Doanh số lũy kế gấp 3,7 lần cùng kỳ. Doanh thu trung bình mỗi nhà thuốc đã hoạt động ổn định là 700-800 triệu/tháng đối với mô hình độc lập và 400-500 triệu/tháng đối với mô hình bên cạnh cửa hàng Bách Hóa Xanh. An Khang đang hướng đến cột mốc 500 nhà thuốc trong tháng 7/2022.

Như vậy, 4 tháng đầu năm MWG đã hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu và 29% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6, MWG đang giao dịch ở mức 147.700 đồng/ cổ phiếu, tăng 2.200 đồng so với phiên liền kề.

Phương Thảo