Thêm 2 khu công nghiệp vào quy hoạch phát triển

05/01/2021 13:03 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 2 khu công nghiệp ở Hưng Yên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 2 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Thứ nhất là khu công nghiệp số 5 diện tích 192,64 hecta (thuộc địa bàn xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi; xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động).

Thứ hai là khu công nghiệp Thổ Hoàng diện tích 250 hecta (thuộc địa bàn xã Vân Du, xã Xuân Trúc, xã Quang Lãng và thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi).

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không thay đổi.

Thêm 2 khu công nghiệp vào quy hoạch phát triển - Ảnh 1.

Thủ tướng đồng ý bổ sung 2 khu công nghiệp vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, công trình xã hội và văn hóa, thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp. Đồng thời đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư cụ thể hóa phương án đền bù giải phóng mặt bằng, kết nối hạ tầng, phương án cung cấp nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng điện nước và các yếu tố cần thiết khác để đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội của khu công nghiệp trong quá trình lập dự án và lựa chọn nhà đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp đối với phần diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê còn lại chưa lấp đầy.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam báo cáo tiến độ cụ thể thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để sớm đưa khu công nghiệp Lý Thường Kiệt (300ha) và khu công nghiệp Tân Dân (200ha) đi vào hoạt động.

Tỉnh chỉ đạo Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK sớm hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng và đưa khu công nghiệp Kim Động (100ha) đi vào hoạt động.

Đối với các khu công nghiệp không có khả năng triển khai và không đảm bảo thu hút đầu tư, thì đề nghị xem xét việc đưa ra khỏi quy hoạch và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp trong phương án quy hoạch khu công nghiệp được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hưng Yên.

Dung Nhi