Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch các KCN tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

15/04/2020 04:47 GMT+7
Mới đây, Công văn 426/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được ban hành.
Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch các KCN tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:

- Giảm diện tích KCN Mỹ Xuân B1 – Conac từ 227,14ha xuống còn 211,91ha.

- Bổ sung KCN Mỹ Xuân B1 – Conac mở rộng với diện tích 110 ha tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào Quy hoạch phát triển khu công nghiệp đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bổ sung phần diện tích khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ HD với diện tích 450 ha tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào Quy hoạch phát triển khu công nghiệp đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 1977/TTg-KTN ngày 07/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ có trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch KCN phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch; tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành.

Đồng thời, tỉnh cũng cập nhật các KCN bổ sung mới vào Danh mục công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Thủ tướng cũng yêu cầu giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của KCN, đảm bảo diện tích đưa ra khỏi quy hoạch KCN được sử dụng đúng mục đích. Việc xây dựng nhà ở công nhân và người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp đối với phần diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê còn lại chưa lấp đầy. Kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện Giấy chứng nhận đầu tư của dự án hạ tầng KCN dầu khí Long Sơn và đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án. Lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm vận hành KCN tham gia đầu tư phát triển hạ tầng KCN Long Hương.

Ngoài ra, thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các KCN với các công trình nhà ở công nhân, các công trình phúc lợi xã hội tại các KCN để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Phương Thảo