Thừa Thiên Huế: Tìm nhà đầu tư cho 2 dự án tại KĐT mới An Vân Dương

28/03/2020 04:56 GMT+7
Hai dự án được kêu gọi đầu tư là khu dân cư Thủy Vân và khu đô thị phía Bắc sông Như Ý thuộc khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố thông tin kêu gọi đầu tư 2 dự án trên đều thuộc khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy.

Thừa Thiên Huế: Tìm nhà đầu tư cho 2 dự án tại KĐT mới An Vân Dương - Ảnh 1.

Bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án khu dân cư Thủy Vân có diện tích 9,95 ha sẽ được thực hiện trên các lô đất có ký hiệu OTT27 và OTT28, Khu E – Đô thị mới An Vân Dương. Chi phí thực hiện dự án khoảng 900 tỷ đồng, trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) khoảng 880 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư) khoảng 20 tỷ đồng.

Dự án khu đô thị phía Bắc sông Như Ý có diện tích 9,33 ha sẽ được thực hiện trên các lô đất có ký hiệu OTT26, Khu E – Đô thị mới An Vân Dương. Tổng chi phí tối thiểu tính sơ bộ khoảng 917 tỷ đồng, trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) khoảng 841 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư) khoảng 76 tỷ đồng

Cả 2 dự án trên đều lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu theo hình thức đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Khu đô thị mới An Vân Dương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 09/05/2005. Tổng diện tích xây dựng đô thị là khoảng 1700 ha. Căn cứ vào phương án chọn, khu đô thị mới An Vân Dương được phân thành 4 Khu đô thị mới với các chức năng chủ yếu:

Khu A: Khu đô thị mới Thuỷ An, kết hợp với việc xây dựng phát triển Trung tâm thương mại thành phố.

Khu B: Khu đô thị mới Thuỷ Vân, kết hợp với việc xây dựng phát triển Trung tâm hành chính khu đô thị mới An Vân Dương.

Khu C: Khu đô thị mới Phú Thượng, kết hợp với việc xây dựng Trung tâm TDTT, khu vui chơi giải trí cấp thành phố.

Khu D: Khu đô thị mới Phú Dương, kết hợp với việc phát triển dịch vụ du lịch.

Sau đó, ngày 30/5/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu E có tính chất là khu vực hỗ trợ các thiết chế, chức năng đô thị cho các khu A, B, C thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương; là khu ở mới hiện đại, xen lẫn các khu vực ở chỉnh trang của các khu dân cư hiện trạng đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở và tái định cư của các dự án phát triển đô thị.

Tháng 7/2019, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sơ tuyển nhà đầu tư 3 dự án gần 7.800 tỷ đồng tại Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương, cụ thể:

Dự án Khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2, thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương với tổng diện tích đất sử dụng là 8,39 ha; tổng chi phí dự kiến là 2.526 tỷ đồng.

Dự án Khu nhà ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương với tổng diện tích đất là 22,31 ha; tổng chi phí dự kiến là 4.649 tỷ đồng.

Dự án Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương với tổng diện tích đất sử dụng là 9,06 ha; tổng chi phí dự kiến là 605 tỷ đồng.

 

Phương Thảo