Thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên

05/08/2023 06:36 GMT+7
Ngày 4/8, tại TP.Huế, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức diễn đàn Đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên.

Với mục tiêu tìm kiếm động lực, hoạch định chính sách, xây dựng môi trường thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái ĐMST và khởi nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian tới, diễn đàn tập trung vào các vấn đề: Nhận diện hiện trạng hệ sinh thái ĐMST và khởi nghiệp các địa phương, trường đại học cũng như khu vực miền Trung và Tây Nguyên; định hướng giải  pháp phát triển, thúc đẩy ĐMST và khởi nghiệp của quốc gia; đánh giá vai trò của trường đại học trong hoạt động giáo dục và đào tạo chất lượng nguồn nhân lực ĐMST và khởi nghiệp.  

Thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên  - Ảnh 1.

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên.

Diễn đàn cũng tập trung nhận diện những điểm nghẽn/rào cản trong hoạt động  của của các đơn vị; đề xuất các giải pháp tăng cường kết nối nguồn lực ĐMST và khởi nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên; tiêu chí đo lường và đánh giá hiệu quả các hoạt động ĐMST và khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng và các địa phương.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Duy Đông, hiện nay ĐMST, khoa học và công nghệ là động lực, nguồn lực quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông - lâm nghiệp bền vững.

Thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên  - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu tại diễn đàn Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên.

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên. Theo đó, xác định mục tiêu phát triển miền Trung - Tây nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; lấy phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp là trọng tâm, trụ đỡ; phát triển công nghiệp chế biến là động lực; phát triển du lịch là đột phá.

Ông Trần Duy Đông lưu ý các tỉnh miền Trung - Tây nguyên cần xác định, việc phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và ĐMST chính là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận, tiếp cận sâu sắc hơn thực trạng, những khó khăn, thách thức và đề xuất được nhiều giải pháp hữu ích, cụ thể trong việc thúc đẩy các hoạt động ĐMST và khởi nghiệp cho vùng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương, từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 844 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia vào năm 2016, Thừa Thiên Huế đã sớm ban hành các kế hoạch nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án và đặc biệt đã phê duyệt Đề án Cố đô khởi nghiệp giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên  - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại diễn đàn Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên.

Vừa qua HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành 2 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết "Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030" và nghị quyết "Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025".

Đây là chủ trương, chính sách góp phần hỗ trợ, thúc đẩy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp, ĐMST khắp trong cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Nhiều tổ chức, cá nhân mạnh dạn đề xuất, xây dựng các dự án khởi nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST của tỉnh. Nhiều dự án khởi nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia tại cuộc thi vùng và khu vực đều đạt giải cao và phát huy giá trị kinh tế ngay khi tham gia vào thị trường.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, với sự chủ động và xác định con đường đi phù hợp cho mình, năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong 3 địa phương trên toàn quốc được Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng danh hiệu "Địa phương cống hiến tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp". Năm 2022, tỉnh được Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) trao tặng  danh hiệu "Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp ĐMST". 


An Sơn