Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) tất toán 70 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

27/02/2024 19:00 GMT+7
Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu HNFH2125002.

Mã trái phiếu HNFH2125002 được phát hành ngày 14/6/2021 bởi CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (HNX: HNF). Lô trái phiếu HNFH2125002 có 70 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 70 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn ngày 14/6/2025.

Đây là trái phiếu phát hành thành nhiều đợt không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm toàn bộ bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành và tài sản của bên thứ ba theo quy định.

Thực phẩm Hữu Nghị huy động lô trái phiếu này nhằm mục đích bổ sung vốn. Cụ thể, 40 tỷ đồng dùng để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh trong mảng cho thuê nhà xưởng cùng CTCP Thực phẩm Quốc tế Alpha và 30 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho các mục đích mua nguyên liệu sản xuất.

Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) tất toán 70 tỷ đồng trái phiếu trước hạn- Ảnh 1.

Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Thực phẩm Hữu Nghị. Nguồn: HNX.

Ngày 23/2/2024, Thực phẩm Hữu Nghị đã tất toán 70 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu HNFH2125002. Sau khi giao dịch hoàn tất, Thực phẩm Hữu Nghị ghi nhận 0 trái phiếu đang lưu hành.

Trong năm 2023, Thực phẩm Hữu Nghị ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.758,4 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 14,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 26% so với năm trước.

Kết quả, Thực phẩm Hữu Nghị báo lãi trước thuế 83,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 71 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 41% so với thực hiện năm 2022.

Tại ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn của Thực phẩm Hữu Nghị ở mức 1.867,9 tỷ đồng, giảm 9% so với số đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả giảm nhẹ xuống 1.288,8 tỷ đồng. Dư nợ tài chính ghi nhận 862,5 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục