Thực phẩm Sao Ta (FMC) thu hơn 16,3 triệu USD trong tháng 4/2024

04/05/2024 09:44 GMT+7
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) vừa cập nhật về tình hình kinh doanh tháng 4/2024 với sản lượng và doanh thu của Sao Ta phần lớn đều cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 4/2024, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận sản xuất tôm thành phẩm đạt 2.130 tấn, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023; sản lượng tiêu thụ đạt 1.435 tấn, tăng 22%. 

Sản xuất nông sản thành phẩm đạt 216 tấn, đi ngang cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ đạt 45 tấn, giảm 55%.

Doanh số chung tháng 4 đạt 16,32 triệu USD (tương đương khoảng 414,7 tỷ đồng) tăng 17% so với tháng 4/2023 nhưng giảm gần 15% so với tháng 3 liền kề. Thực phẩm Sao Ta cho biết: các trại tôm đã hoàn tất thu hoạch tôm trong tháng 4, hiện tại đang chuẩn bị cho tiến trình thả nuôi vụ chính.

Xuất khẩu tôm hồi phục mạnh, Thực phẩm Sao Ta báo lãi quý I tăng 14% 

Trước đó, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.461 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, sản lượng tiêu thụ ghi nhận hơn 4,607 tấn, tăng 22% so với quý I/2023. Tổng sản lượng tiêu thụ của FMC tăng chủ yếu do sản lượng tiêu thụ thủy sản tăng 27% so với cùng kỳ, lên 4.272 tấn; trong khi đó, tiêu thụ nông sản kém hơn cùng kỳ gần 19%, ghi nhận gần 336 tấn.

Thực phẩm Sao Ta (FMC) thu hơn 16,3 triệu USD trong tháng 4/2024- Ảnh 1.

Báo cáo tóm tắt quý I

Chi phí tài chính giảm 28%, còn 6 tỷ đồng. Nhưng chi phí lãi vay tăng đến 40%, lên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng từ 23,8 tỷ lên 30,1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp  tăng từ 15,2 tỷ lên 19,6 tỷ đồng. Kết quả, Thực phẩm Sao Ta báo lợi nhuận trước và sau thuế đạt 57,4 tỷ và 57,2 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2024, Thực phẩm Sao Ta đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 5.187 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 320 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã thực hiện hơn 28% kế hoạch doanh thu và gần 18% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thực phẩm Sao Ta (FMC) thu hơn 16,3 triệu USD trong tháng 4/2024- Ảnh 2.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của FMC đạt hơn 3.503 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm 6%, còn 941 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 82 tỷ đồng, giảm 14%, kỳ này không phản ánh chi phí dự án nhà máy Tam An, đầu năm ghi nhận hơn 13 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Thực phẩm Sao Ta đang ở mức 1.212 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, FMC vay ngắn hạn ngân hàng 778 tỷ đồng, giảm hơn 5%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 3/5, giá cổ phiếu FMC tăng 1,44% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 49.400 đồng/cổ phiếu.

Ngày 15/5 tới đây, FMC sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 20% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 29/5. Với gần 65,4 triệu cổ phiếu, FMC sẽ chi gần 131 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục