Thuduc House lỗ ròng 363 tỷ đồng sau kiểm toán, tăng thêm 333 tỷ đồng

10/05/2021 14:04 GMT+7
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HOSE: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán với mức lỗ ròng tăng thêm 333 tỷ đồng, lên ngưỡng 363 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán, TDH có doanh thu 1.961 tỷ đồng, xấp xỉ so với trong báo cáo tự lập; Lợi nhuận gộp 210 tỷ đồng (trước kiểm toán 225 tỷ đồng), giảm gần 7%; Chi phí bán hàng không thay đổi, ở mức 56 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4 lần, từ 96 tỷ đồng lên mức hơn 403 tỷ đồng sau kiểm toán khiến lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh về mức 271 tỷ đồng, trong khi trước kiểm toán lãi 54 tỷ đồng.

Kết quả, sau kiểm toán, con số lỗ ròng của TDH lên đến 363 tỷ đồng, tức tăng thêm 333 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, Tổng tài sản của TDH đạt 5.570 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền có hơn 231 tỷ đồng, tăng 2,5 lần; các khoản đầu tư ngắn hạn giảm từ 152 tỷ đồng xuống còn gần 7 tỷ đồng.

Thuduc House lỗ ròng 363 tỷ đồng sau kiểm toán, tăng thêm 333 tỷ đồng - Ảnh 1.

Thuduc House lỗ ròng 363 tỷ đồng sau kiểm toán, tăng thêm 333 tỷ đồng

Khoản phải thu ngắn hạn của TDH đạt trên 1.493 tỷ đồng, tăng 479 tỷ tương đương 47% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn khác chiếm 970 tỷ đồng, bao gồm 396 tỷ đồng phải thu đối với các khoản phải nộp theo các quyết định của Cục Thuế. Hàng tồn kho hơn 1.000 tỷ đồng, 

Cuối năm 2020, nợ phải trả của doanh nghiệp còn hơn 3.333 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Chủ yếu là nợ ngắn hạn với 2.539 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của TDH, Phía kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc vi phạm hành chính về thuế của TDH.

Cụ thể, TDH đã ghi nhận khoản phải nộp theo các quyết định ngày 25/12/2002 của Cục Thuế TP. HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính bao gồm thu tiền thuế GTGT được hoàn cao hơn quy định và tiền chậm nộp thuế với tổng số tiền hơn 396 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã ghi nhận một khoản phải thu ngắn hạn khác tương ứng với tổng số tiền nêu trên.

Phía kiểm toán cho biết, không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản mục này hay không và các ảnh hưởng liên quan có thể có đến báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của TDH.

Bên cạnh đó,  kiểm toán cũng nhấn mạnh vào ngày 31/12/2020, TDH đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân TP. HCM đề nghị xem xét hủy bỏ các quyết định nói trên của Cục Thuế HCM.

Ngoài ra, Công ty cũng đang trong quá trình làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về các cáo buộc của Cục Thuế HCM.


Quang Dân