Thủy điện Gia Lai (GHC) báo lãi tăng 47% lên hơn 330 tỷ đồng trong năm 2022

30/01/2023 16:03 GMT+7
Lũy kế năm 2022, GHC ghi nhận doanh thu thuần đạt 332,2 tỷ đồng, tăng 10,7%, lợi nhuận sau thuế đạt 157,6 tỷ đồng, tăng 47%.

Công ty CP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC) vừa công bố BCTC quý 4 và lũy kế năm 2022 với doanh thu thuần ghi nhận gần 92 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, trong khi giá vốn bán hàng tăng 8% nên lợi nhuận gộp giảm 10% xuống 48,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 3,5 lần lên 6,3 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính ở mức gấp đôi với 12 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 8,6 tỷ đồng, chi phí quản ký doanh nghiệp tăng nhẹ lên 2,8 tỷ đồng.

Kết quả, Thủy điện Gia Lai báo lãi 34 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế năm 2022, GHC ghi nhận doanh thu thuần đạt 332,2 tỷ đồng, tăng 10,7%, lợi nhuận sau thuế đạt 157,6 tỷ đồng, tăng 47%.

Thủy điện Gia Lai (GHC) báo lãi tăng 47% lên hơn 330 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 1.

BCTC của GHC

Năm 2022, Thuỷ điện Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 335 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả này, Công ty hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu và 130% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản cả GHC tính tới 31/12/2022 đạt 1.527,6 tỷ đồng, giảm 5,7%; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 59,5% xuống 52,6 tỷ đồng; phải thu về cho vay ngắn hạn tăng 3,2 lần lên 218 tỷ đồng;àng tồn kho tăng 27% lên hơn 4 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm 12,8% xuống 592,5 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn giảm 69% xuống 17,8 tỷ đồng; vay dài hạn giảm 10% xuống 519,3 tỷ đồng.

Tại thuyết minh giao dịch với các bên liên quan, GHC đã cho Công ty CP Nhà máy Điện Mặt Trời Trúc Sơn số tiền 71,2 tỷ đồng, trong đó lãi là 1,2 tỷ đồng. Cho Công ty CP Điện TTC Đức Huệ - Long An vay 117,4 tỷ đồng; cho Công ty CP Năng lượng điện gió Tiền Giang vay 220 tỷ đồng...

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu GHC tăng 0,75% lên 26.900 đồng/cp.

An Vũ