Thủy Điện Gia Lai (GHC): Chốt ngày chi trả cổ tức bằng tiền 20%

07/07/2022 11:20 GMT+7
Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai vừa công bố thông tin về việc trả cổ tức đợt cuối năm 2021 và tạm ứng cổ tức 2022.

Ngày 01/07/2022, Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC) đã đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt.

Theo đó, GHC sẽ  chi trả cổ tức còn lại năm 2021(7%) và tạm tứng cổ tức đợt 1/2022 (13%), tổng tỷ lệ thực hiện lên tới 20% (tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng). 

Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ được chốt vào ngày 18/7. Dự kiến ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15/7. GHC thực hiện thanh toán vào ngày 28/07/2022. Nguồn chi trả sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thủy Điện Gia Lai: Chốt ngày chi trả cổ tức đợt 2/2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai - GHC

Trước đó, GHC đã tạm ứng trả cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ 25% vào ngày 25/08/2021 với giá trị 79 tỷ đồng. Vào đợt 2 này, GHC chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% (tương đương mang giá trị khoảng 33 tỷ đồng). Tổng chi cho 2 đợt trả cổ tức lên tới 112 tỷ đồng. Trong năm 2021, công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ tỷ lệ 2:1 từ 318 tỷ lên gần 477 tỷ đồng.

 GHC đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 14%

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Thủy điện Gia Lai, Công ty thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với Tổng doanh thu mang về đạt 309 tỷ đồng (tăng 10 tỷ so với thực hiện năm trước) và Lợi nhuận sau thuế đạt 107 tỷ đồng.

Thủy Điện Gia Lai: Chốt ngày chi trả cổ tức đợt 2/2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 - Ảnh 2.

Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2022 của GHC

Trong năm 2022, GHC dự kiến kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 335 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 122 tỷ đồng lần lượt tăng 9% và 14% so với thực hiện năm 2021. Kế hoạch cổ tức 2022 là tỷ lệ 25%. (Với đợt tạm ứng cổ tức lần này tỷ lệ 13%, dự kiến cổ tức kế hoạch 2022 của GHC còn lại là 12%).

Kết thúc quý I/2022, GHC thu về 77,7 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kì năm trước; lãi sau thuế 57,2 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 47% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 06/07, cổ phiếu GHC giảm 200 đồng sau 4 ngày liên tục tăng, hiện đang giao dịch ở mức 29.400 đồng/ cổ phiếu (tương ứng giảm 0,68% so với phiên giao dịch liền kề)

Phương Thảo