Thuỷ điện Sông Ba (SBA): Chốt ngày thực hiện chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%

21/07/2022 13:40 GMT+7
Công ty Cổ phần Sông Ba mới đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cũng như ngày thực hiện thanh toán cho việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Tổng chi phí công ty ước tính chi trả cho đợt này là khoảng hơn 90,4 tỷ đồng.

Ngày 20/07/2022, Công ty Cổ phần Sông Ba (HoSE: SBA) mới phát ra thông báo về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 15% (người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng). Công ty ước tính sẽ chi ra hơn 90,4 tỷ đồng để thực hiện cho việc chi trả này

Cụ thể, SBA thông báo rằng ngày 16/08 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 15/08. Ngày thực hiện cho việc thanh toán là ngày 08/09/2022. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2021. 

CTCP Sông Ba: Chốt ngày thực hiện chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Sông Ba - SBA

Sông Ba lên kế hoạch kinh doanh rất thận trọng, lợi nhuận dự kiến giảm 20%

Trong ĐHĐCĐ vừa qua, năm 2021, SBA ghi nhận doanh thu đạt gần 283 tỷ đồng (hoàn thành 118% so với kế hoạch ban đầu), lợi nhuận sau thuế mang về hơn 117,1 tỷ đồng (hoàn thành 139%). Với tổng sản lượng điện được phát ra là 236,78 triệu kWh, bao gồm: Khe Diên - 42,91 triệu kWh và Krông H'năng - 193,81 triệu kWh, tất cả đều hoàn thành hơn 110% so với kế hoạch. Nhờ kết quả sản xuất kinh doanh trên, SBA đã cân bằng được dòng tiền, nộp ngân sách nhà nước đúng theo quy định (72,5 tỷ đồng). 

CTCP Sông Ba: Chốt ngày thực hiện chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% - Ảnh 2.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 của SBA

Năm 2022, SBA đưa ra kế hoạch cho Tổng sản lượng điện thương phẩm là 217 triệu kWh (giảm 8% so với thực hiện năm trước); Tổng doanh thu dự kiến là 249,53 tỷ đồng (giảm 12%) và lợi nhuận sau thuế giảm 20% so với năm trước chỉ còn dự kiến khoảng 93,93 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, SBA dự định trích 5% LNST vào Quỹ đầu tư phát triển, tối đa 03 tháng lương vào Quỹ khen thưởng phúc lợi và Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 14%

Tính tới 30/6/2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 190 tỷ đồng (thực hiện được 76,31 % với kế hoạch cả năm). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 91 tỷ đồng (thực hiện 96,88 %).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/07, giá cổ phiếu SBA vẫn giữ nguyên so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở giá 22.600 đồng/ cổ phiếu

Phương Thảo