Thủy điện Thác Bà (TBC) chốt ngày chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%

23/05/2023 07:38 GMT+7
Công ty CP Thủy điện Thác Bà (HoSE: TBC) vừa thông qua Quyết định về việc trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền.

Theo đó, ngày 29/5 tới, Thủy điện Thác Bà sẽ chốt danh sách để thực hiện trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 23/6.

Với 63,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 95,25 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, hồi tháng 12/2022, Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.

Trong quý I/2023, TBC ghi nhận doanh thu thuần 157 tỷ đồng, giảm 6%; lãi ròng giảm nhẹ xuống 72 tỷ đồng.

Năm 2023, Thủy điện Thác Bà đặt mục tiêu doanh thu 571 tỷ đồng, giảm 23%; lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, giảm 38% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Thủy điện Thác Bà thực hiện được 30,6% mục tiêu lợi nhuận năm. TBC cũng dự kiến chi trả cổ tức năm nay tỷ lệ 20%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/5, TBC giảm 0,95% xuống  35.100 đồng/cp.

O.L