Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH): Doanh thu bán điện giảm mạnh, báo lãi quý III 'đi lùi' 88%

24/10/2023 11:25 GMT+7
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (HoSE: VSH) mới đây công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 382,1 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 11% xuống 222,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý này giảm 11% còn gần 1,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm nhẹ 5% còn 110 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ở mức 94,4 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận giảm 9% còn 11,6 tỷ đồng.

Doanh thu bán điện giảm mạnh, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) báo lãi quý III 'đi lùi' 88% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Doanh thu của VSH.

Do doanh thu bán điện giảm mạnh, kết quả, Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh báo lãi trước thuế quý III đạt 38,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 25,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 84% và 88% so với thực hiện tại cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.931,6 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính ở mức 4,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 9% và 8% so với năm trước.

9 tháng đầu năm, Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh báo lãi trước thuế 843,4 tỷ đồng, thu về 764 tỷ đồng sau thuế, đều ghi nhận mức giảm 13% so với thực hiện năm trước. So với mục tiêu đạt 856,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế được đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã đạt 89% kế hoạch năm.

Doanh thu bán điện giảm mạnh, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) báo lãi quý III 'đi lùi' 88% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý III/2023.

Tại ngày 30/9/2023, Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh ghi nhận tổng tài sản ở mức 9.534,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trữ tiền ở mức 125 tỷ đồng, giảm 26% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 37% lên 1.101,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận tăng 7% lên 107,4 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh có khoản 45,9 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. Trong đó, có 7,4 tỷ đồng đang trong quá trình thực hiện quyết toán.

Doanh thu bán điện giảm mạnh, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) báo lãi quý III 'đi lùi' 88% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Vay ngân hàng của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Tính đến hết quý III/2023, tổng nợ phải trả của Thủy điện Vĩnh Sơn là 4.460,5 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ở mức 3.781 tỷ đồng, chiếm 85% tổng cơ cấu nợ, giảm nhẹ 7% so với đầu năm.

Khoản vay dài hạn ngân hàng ghi nhận 3.654 tỷ đồng, một số khoản vay lớn như: Ngân hàng BIDV (1.177,5 tỷ đồng), Ngân hàng Vietcombank – CN Kon Tum (867,2 tỷ đồng), Ngân hàng HD Bank (429,4 tỷ đồng) … Hầu hết, những khoản vay này đều nhằm mục địch phục vụ cho đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Trong phiên sáng 24/10, cổ phiếu VSH giảm gần 1% còn 44.550 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục