Hoá chất Đức Giang (DGC): Quý III giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận lao dốc

24/10/2023 07:49 GMT+7
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Hoá chất Đức Giang đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu (dự kiến đạt 11.075 tỷ đồng) và 83% kế hoạch lợi nhuận (dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng).

Hoá chất Đức Giang báo lãi quý III giảm gần nửa so với cùng kỳ

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, Công ty Cổ phần Hoá chất Đức Giang (HoSE: DGC) ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 2.463 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 49% xuống còn hơn 839 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp trong quý giảm từ 44,5% xuống còn 34,1%.

Hoá chất Đức Giang (DGC): 5 quý liên tiếp ghi nhận lợi nhuận "đi lùi" - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2023

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng từ hơn 143,5 tỷ lên hơn 203,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 48,3% lên 21,8 tỷ đồng; trong đó chi phí lãi vay gần 8,4 tỷ đồng. Tổng chi phí (bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối cùng, Hoá chất Đức Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 802 tỷ đồng, giảm gần nửa so với quý III/2022 (đạt hơn 1.513 tỷ đồng).

Hoá chất Đức Giang (DGC): 5 quý liên tiếp ghi nhận lợi nhuận "đi lùi" - Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế các quý từ đầu năm 2022 tới nay.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 7.360 tỷ đồng (giảm 35,1% so với 9 tháng đầu năm 2022). Lợi nhuận sau thuế giảm 49% xuống còn hơn 2.507 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh đã được thông qua hồi đầu năm, công ty đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu (dự kiến đạt 11.075 tỷ đồng) và 83% kế hoạch lợi nhuận (dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng).

Lãnh đạo công ty Hoá chất Đức Giang cho biết, lợi nhuận luỹ kế 9 tháng năm 2023 giảm chủ yếu là do: doanh thu phốt pho vàng và H3PO4 giảm 39%, WPA giảm 38%, phân bón các loại giảm 14%. Tổng doanh thu giảm tới 35% nhưng giá vốn lại chỉ giảm 19,8% nên lợi nhuận 9 tháng có ghi nhận sụt giảm.

Hoá chất Đức Giang (DGC): 5 quý liên tiếp ghi nhận lợi nhuận "đi lùi" - Ảnh 3.

Doanh thu hoạt động tài chính

Bên cạnh đó, Hoá chất Đức Giang ghi nhận trong 9 tháng đầu năm, công ty mang về gần 500 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng. Trong đó,  gần 464,7 tỷ đồng lãi tiền gửi có kỳ hạn; 144,2 triệu đồng lãi tiền gửi không kỳ hạn và gần 84 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Hoá chất Đức Giang tăng 9,6% so với đầu năm, lên 14.693 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn có hơn 9.593 tỷ đồng (chiếm hơn 65% tổng tài sản), tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 1.535 tỷ đồng xuống còn hơn 73 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Công ty có hơn 2.186 tỷ đồng, trong đó có tới 2.185 tỷ đồng đến từ nợ ngắn hạn và gần 271 triệu đồng đến từ nợ dài hạn.

Tiền mặt còn chưa đầy trăm tỷ, Hoá chất Đức Giang chốt lịch tạm ứng cổ tức 2023 bằng tiền

Cụ thể, Hoá chất Đức Giang thông báo ngày 20/12 tới đây sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 30% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng).

Với 379,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty cần chi hơn 1.139 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán sẽ là ngày 18/1/2024.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/10, giá cổ phiếu DGC giảm 3,74% xuống còn 87.500 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục