Thủy văn thuận lợi, Điện Lực 3 báo lãi ròng 6 tháng đầu năm đạt 26 tỷ đồng, tăng 13%

19/07/2021 16:01 GMT+7
CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 20 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng, tăng 12%.

Giải trình biến động lợi nhuận phía DRL cho biết, trong quý II/2021 lượng mưa về nhiều và ổn định nên sản lượng điện thương phẩm tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Khi sản lượng điện thương phẩm tăng thì doanh thu bán điện thương phẩm tăng 8% và chi phí môi trường rừng và thuế tài nguyên cũng tăng lên.

Mặt khác, năm 2021 DRL hết thời gian giảm 1 phần ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến chi phí trong quý tăng gần 2% trong kỳ.

Thủy văn thuận lợi, Điện Lực 3 báo lãi ròng 6 tháng đầu năm đạt 26 tỷ đồng, tăng 13%  - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của DRL có hơn 129 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng tại Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Đăk Lăk giảm mạnh từ 62 tỷ đồng xuống còn gần 6 tỷ đồng. Gần 6 tỷ đồng tại Ngân hàng Sài Gòn Công Thương và Ngân hàng đầu tư & PT - Chi nhánh Đắk Lắk cũng không còn được ghi nhận trong quý II/2021. Trong khi đó, tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tăng mạnh từ 23 tỷ đồng lên 74 tỷ đồng.

Ở khoản mục các khoản phải thu, khoản thu từ Công ty điện lực Miền Trung cũng giảm 1 nửa, còn hơn 7 tỷ đồng so với đầu năm. 

Doanh nghiệp còn hơn 7 tỷ đồng nợ phải trả, giảm hơn 4 tỷ đồng. Toàn bộ là nợ ngắn hạn.

Quang Dân