Nhóm công ty thuộc Tập đoàn KIDO đồng loạt báo lãi Quý II tăng vọt

19/07/2021 06:22 GMT+7
Tập đoàn KIDO vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.898 tỷ đồng (tỷ trọng ngành dầu ăn chiếm 83% và ngành hàng thực phẩm chiếm 17%), tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 42,6% kế hoạch năm, trong đó: doanh thu thuần ngành dầu ăn tăng 36% và ngành hàng thực phẩm tăng 22%.

Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2021 đạt 953 tỷ đồng tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: lãi gộp ngành dầu ăn tăng 24,5% và ngành hàng thực phẩm tăng 16,7%.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 570 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 1 đạt 34 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của KIDO đạt 342 tỷ đồng, hoàn thành 42,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 351 tỷ đồng, tăng mạnh 163% so với cùng kỳ năm trước. 

KIDO: Lãi ròng 6 tháng đầu năm đạt 351 tỷ đồng, tăng 163% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của KIDO đạt 342 tỷ đồng. Ảnh: KIDO

Trong khi đó, KDC - Công ty mẹ (Gọi tắt là KDC riêng) cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 6 tháng đầu năm 2021 ấn tượng với doanh thu thuần đạt 4.451 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế tăng từ âm 7,8 tỷ đồng lên dương 237 tỷ đồng.

Đối với CTCP Dầu Thực Vật Tường An (TAC), 6 tháng đầu năm 2021, Doanh thu thuần của TAC đạt 2.987 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 56,7% kế hoạch năm nhờ công ty tập trung kinh doanh các sản phẩm trung và cao cấp để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Lợi nhuận gộp đạt 255 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao; chi phí bán hàng và quản lý đạt 149 tỷ, giảm 34,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tái cấu trúc nhằm tối đa hóa hiệu quả và kiểm soát chi phí trong quản lý giúp lợi nhuận trước thuế đạt 106 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 45,7% kế hoạch năm.

KIDO: Lãi ròng 6 tháng đầu năm đạt 351 tỷ đồng, tăng 163% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KIDO đạt 4.898 tỷ đồng. Ảnh: KIDO

TCT Công Nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam (VOC), tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy doanh thu thuần của VOC đạt 743 tỷ đồng, hoàn thành 58% kế hoạch năm, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước do không còn ghi nhận doanh thu hợp nhất từ các công ty con.

Mặc khác, lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2021 đạt 40 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước tại báo cáo công ty mẹ, khẳng định tính hiệu quả trong hoạt động theo dõi chặt chẽ giá nguyên liệu dầu của Vocarimex, mặc dù giá nguyên liệu biến động mạnh trong thời gian qua.

Đối với CÔNG TY TNHH KIDO Nhà Bè (KDNB), với sự hỗ trợ toàn diện của Tập đoàn trong việc cải thiện và nâng cao hiệu quả danh mục sản phẩm, gia tăng hiệu quả hoạt động,… hoạt động kinh doanh của KDNB  được cải thiện và đem lại kết quả khả quan. Cụ thể: Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 đạt 829 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận gộp đạt 31,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5,8 tỷ đồng.
Quang Dân