Tiêu thụ bia tăng, SMB mẹ báo lãi ròng Quý II hơn 40 tỷ đồng, tăng 29%

13/07/2021 22:28 GMT+7
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB) vừa công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 302 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng hơn 29%.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh mẽ và chi phí hoạt động gần như không biến động là nguyên nhân quan trọng giúp SMB ghi nhận lợi nhuận trong kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. 

Mặc dù chi phí bán hàng tăng mạnh chủ yếu đến từ chi phí mua dịch vụ bên ngoài, nhưng ngược lại chi phí hoạt động doanh nghiệp giảm mạnh. Qua đó, tính chung chi phi bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ gần như không biến động so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý II/2021, SMB báo lãi trước thuế 51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phía SMB cho biết, lợi nhuận tăng trưởng nhờ vào việc tăng sản lượng tiêu thụ và tiết giảm chi phí. Cụ thể, SMB cho biết sản lượng bia tiêu thụ trong quý tăng 833.000 lít so với cùng kỳ.

Tiêu thụ bia tăng, SMB báo lãi ròng hơn 40 tỷ đồng, tăng 20% - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC SMB

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SMB bia đã đem về 563 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 89 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 6% và 94% so cùng kỳ. 

Tính đến ngày 30/6/2021, Tổng tài sản của sản của SMB đạt 939 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng so với đầu năm. Mức chênh lệch này đến từ khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khi đạt ngưỡng 220 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ 40 tỷ đồng.

Nợ phải trả của SMB hơn 403 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng so với đầu kỳ. Chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn.

Q.D