Có hơn 300 tỷ gửi ngân hàng, BAX thu lãi mỗi năm chục tỷ đồng

13/07/2021 11:08 GMT+7
Lũy kế 6 tháng đầu năm, BAX ghi nhận doanh thu đạt 58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng, lần lượt tăng 69% và 78% so với 6 tháng đầu năm 2020.

CTCP Thống Nhất (HNX: BAX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 34 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2020; lãi gộp đạt 14 tỷ đồng, gấp 2 lần năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 7 tỷ đồng, giảm 14%. BAX không ghi nhận chi phí tài chính và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp còn 5 tỷ đổng, giảm 22%.

Đáng chú ý, trong kỳ BAX ghi nhận lợi nhuận khác tăng mạnh từ 724 triệu đồng lên hơn 5 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2021, BAX báo lãi ròng 19 tỷ đồng, tăng112% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BAX ghi nhận doanh thu đạt 58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng, lần lượt tăng 69% và 78% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, BAX đặt kế hoạch tổng doanh thu là 268 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 59 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Có hơn 300 tỷ gửi ngân hàng, BAX thu lãi mỗi năm chục tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Số liệu Báo cáo tài chính quý II/2021 của BAX


Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của BAX đạt 911 tỷ đồng, tăng 43 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng có giá trị 303,9 tỷ đồng được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 3,7% năm đến 7,1% năm. 

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 90 tỷ xuống 60 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng mạnh từ 35 tỷ đồng lên 64 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Ngoài ra, BAX cũng đang có 175 tỷ đồng xây dựng dở dang cơ bản, tập trung phần lớn tại Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo 174 tỷ đồng.

Nợ phải trả BAX hơn 720 tỷ đồng, tăng 131 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm phần lớn là doanh thu dài hạn chưa thực hiện với 470 tỷ đồng. 

Quang Dân