Tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thẩm tra vốn đầu tư sân bay Sa Pa

11/04/2022 14:51 GMT+7
Bộ Tài chính vừa góp ý thẩm định Báo cáo FS dự án thành phần 2 - xây dựng Cảng hàng không, sân bay Sa Pa (giai đoạn 1) thuộc dự án đầu tư xây dựng sân bay Sa Pa.

Theo báo cáo FS, dự án xây dựng cảng hàng không Sa Pa giai đoạn 1 đáp ứng nhu cầu khai thác 1,5 triệu hành khách/năm là phù hợp với chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với tổng mức đầu tư (hơn 3.650 tỷ đồng), Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát tính toán và xác định đầy đủ các nội dung chi phí làm cơ sở để xây dựng phương án tài chính và tính toán hiệu quả kinh tế của Dự án.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biêt, dự án tính toán lãi vay trong thời gian xây dựng với mức lãi suất năm là 10%, tuy nhiên chưa rõ mức lãi suất trong thời gian vận hành khai thác.

Tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thẩm tra vốn đầu tư sân bay Sa Pa - Ảnh 1.

Phối cảnh sân bay Sa Pa. Ảnh: UBND Lào Cai

Qua đó, đề nghị UBND tỉnh Lào Cai làm rõ cơ cở xác định mức lãi suất vốn vay nêu trên tại Báo cáo FS và xác định lãi suất trong thời gian vận hành khai thác.

Đồng thời chịu trách nhiệm về việc xác định mức lãi suất vốn vay theo quy định của Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Cũng theo Báo cáo FS, vốn ngân sách địa phương tham gia dự án là 661,21 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu và vay tín dụng là hơn 2.990 tỷ đồng.

Bộ Tài chính nêu rõ: Theo quy định tại Điều 77 Luật PPP, nhà đầu tư phải góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 15% tổng mức đầu tư dự án không bao gồm vốn nhà nước.

Theo báo cáo FS, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (giai đoạn 1 là 752,1 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 396,6 tỷ đồng) tổng cộng là 1.148,7 tỷ đồng, đáp ứng về tỷ lệ vốn chủ sở hữu theo quy định tại Luật PPP.

Trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thẩm tra về phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được lựa chọn đảm bảo theo quy định của pháp luật và đáp ứng tiến độ theo hợp đồng PPP được ký kết.

Bộ Tài chính cho hay, dự án sử dụng vốn vay tín dụng (giai đoạn 1 là 2.237,9 tỷ đồng). UBND tỉnh Lào Cai làm rõ khả năng huy động vốn làm cơ sở đánh giá tính khả thi về nguồn vốn.

Thế Anh