TNG: 6 tháng lãi ròng 83 tỷ đồng, nợ phải trả tăng gần 1.000 tỷ đồng

20/07/2021 17:11 GMT+7
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 2.370 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 83 tỷ đồng, tăng 30%.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 1.459 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn bán hàng neo ở mức cao, khiến doanh nghiệp chỉ lãi gộp 190 tỷ đồng, tăng 9%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 80%, đạt 9 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 21% và 20%, trong khi đó chi phí bán hàng giảm 35% về ngưỡng 27 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2021, TNG báo lãi ròng đạt 61 tỷ đồng, tăng 90%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 2.370 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 83 tỷ đồng, tăng 30%.

Năm 2021, TNG đặt kế hoạch doanh thu 4.798 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 175 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 57% chỉ tiêu lợi nhuận.

TNG: Lãi ròng 83 tỷ đồng sau 6 tháng, nợ phải trả tăng gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tính đến ngày 30/6/2020, Tổng tài sản của TNG có hơn 4.503 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản mục tăng chủ yếu đến từ danh mục phải thu ngắn hạn của khách hàng khi tăng từ 392 tỷ đồng lên 864 tỷ đồng. 

Trong khi đó, tiền gửi ngân hàng và tiền gửi có kỳ hạn giảm mạnh từ 132 tỷ đồng xuống mức 48 tỷ đồng. Hàng tồn kho neo cao, nằm ở mức 1.273 tỷ đồng, trong  đó, chi phí dở dang xây dựng tòa nhà TNG Village  có hơn 47 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có hơn 3.317 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vay nợ cho thuê tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 1.282 tỷ đồng, lên 1.942 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng nhanh. 

Quang Dân