Tổng công ty 36 thế chấp 12,54 triệu cổ phiếu G36 của Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp

22/08/2022 08:49 GMT+7
Tổng công ty 36 (Mã: G36) vừa công bố nghị quyết về việc dùng cổ phiếu của ông Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch HĐQT làm tài sản bảo đảm để vay vốn ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Theo đó, HĐQT của Tổng công ty 36 chấp thuận dùng tài sản bảo đảm là 12,54 triệu cổ phiếu G36 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn đang tồn tại hoặc sẽ phát sinh tương lai của Tổng công ty 36 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm (Ngân hàng BIDV).

Thời hạn đảm bảo việc thế chấp cổ phiếu G36 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đăng Giáp thực hiện từ năm 2022 và năm 2023. Tính theo giá thị trường ngày 19/8, giá trị tài sản bảo đảm ước đạt khoảng 130,4 tỷ đồng.

Tổng công ty 36 thế chấp 12,54 triệu cổ phiếu G36 của Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp - Ảnh 1.

Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty 36. Ảnh: TA

Báo cáo tài chính của Tổng công ty 36 cho thấy, trong quý II/2022, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu đạt 246,5 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty 36 ghi nhận 5,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 15,52 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,5% về chỉ còn 12,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 5,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1,53 tỷ đồng lên 31,59 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 43,8%, tương ứng giảm 6,9 tỷ đồng về 8,85 tỷ đồng.

Đặc biệt, chi phí tài chính giảm 20,1%, tương ứng giảm 5,4 tỷ đồng về 21,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 2,5%, tương ứng giảm 0,34 tỷ đồng về 13,35 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý II/2022, lợi nhuận cốt lõi ghi nhận tiếp tục lỗ thêm 3,16 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 10,43 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của Tổng công ty 36 chủ yếu có được từ lãi tiền gửi, tiền cho vay ghi nhận 8,85 tỷ đồng.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu đạt 315,57 tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 2,62 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 2,17 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.258,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13,1 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Tổng công ty 36 tăng nhẹ 0,8% so với đầu năm lên 5.021,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 1.381,3 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.208,6 tỷ đồng, chiếm 24,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 808,7 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 672,7 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản và các tài sản khác...


Thế Anh