Trước thềm niêm yết, Công ty con của Huy Hoàng (TCH) - Bất động sản CRV làm ăn ra sao?

31/05/2022 16:16 GMT+7
Kết thúc năm 2021, Bất động sản CRV báo lãi 432,5 tỷ đồng tăng 16% so với năm ngoái. Theo dự kiến CRV sẽ IPO trong những tháng đầu năm 2022, nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán thời gian tới.

Trước thềm niêm yết Tập đoàn Bất động sản CRV làm ăn thế nào?

Công ty CP Tập đoàn Bất động sản CRV vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022).

Cụ thể, doanh thu cả năm đạt 410,4 tỷ đồng, giảm 24,4% so với năm 2020. Giá vốn bán hàng giảm 35% về 168,4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 242 tỷ đồng, giảm 15% so với năm ngoái.

Doanh thu tài chính tăng 50% kên 333,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng 55,4% xuống 9,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17% lên 20,3 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2021, Bất động sản CRV báo lãi 432,5 tỷ đồng tăng 16% so với năm ngoái.

Trước thềm niêm yết, Công ty con của Huy Hoàng (TCH) - Bất động sản CRV làm ăn rao sao? - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2021 của Tập đoàn Bất động sản CRV

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Tập đoàn Bất động sản CRV đạt 8.456 tỷ đồng, tăng 15%. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 5.811 tỷ đồng (chiếm 68,57% tổng tài sản), tăng 79% so với đầu năm. Nợ phải trả ngắn hạn tăng 246% lên 905,1 tỷ đồng, thuế thu nhập hoãn lại phải trả là 39,7 tỷ đồng.

Tập đoàn Bất động sản CRV đang có 5.811 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng. CRV cho biết đây là nguồn vốn dự trữ để CRV có thể thực hiện nhận chuyển nhượng các dự án và mở rộng quỹ đất, M&A các dự án bất động sản khác.

 Bất động sản CRV có gì? 

Tập đoàn Bất động sản CRV là một công ty thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH), thành lập từ năm 2006, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Hiện vốn điều lệ của CRV là 6.592 tỷ đồng.

Vào đầu năm 2022, CRV đã thực hiện đại chúng hóa và được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp nhận đăng ký chứng khoán với mã CRV. Theo dự kiến CRV sẽ IPO trong những tháng đầu năm 2022, nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán thời gian tới.

Chủ tịch hội đồng quản trị CRV là ông Đỗ Hữu Hạ, cũng là chủ tịch của TCH. Hiện công ty mẹ đang nắm giữ quyền biểu quyết 81,67% tại CRV, trong đó, TCH nắm giữ trực tiếp 38,09% cổ phần của CRV và sở hữu gián tiếp qua Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS, công ty con) với 43,58%.

CRV có nhiều dự án như tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp Golden Land Building, tháp văn phòng hiện đại kết hợp TTTM cao cấp Gold Tower, tổ hợp shophouse và căn hộ cao cấp Hoang Huy Grand Tower, tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp Hoang Huy Commerce, …

Về hoạt động kinh doanh, thời gian qua CRV vừa đầu tư xây dựng và cơ bản đã hoàn thành đầu tư dự án Gold Tower (thuộc dự án Golden Land Buiding) tại Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Ngoài ra, CRV đang xúc tiến các thủ tục nhận chuyển nhượng dự án hoặc cổ phần tại công ty dự án của các dự án như Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy New City và Hoàng Huy Green River khi đủ điều kiện và được cơ quan quản lý phê duyệt.

Luỹ kế cả niên độ 2021 - 2022, Huy Hoàng (TCH) ghi nhận 2.756 tỷ đồng doanh thu thuần, 624 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; giảm lần lượt gần 38% và 40% so với niên độ trước. Lãi ròng cả năm là 415 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu năm, doanh thu từ bất động sản đóng góp lớn nhất với gần 48% (1.320 tỷ), doanh thu bán ô tô đầu kéo Mỹ và linh kiện thu hồi đạt gần 646 tỷ, doanh thu hợp đồng xây dựng gần 745 tỷ,...

Niên độ 2021 - 2022, TCH lên mục tiêu 4.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.028 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty mới đạt 69% kế hoạch doanh thu và gần 61% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của công ty tính tới cuối tháng 3 là 14.668 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 8.681 tỷ đồng và tăng 59% so với đầu niên độ. Khoản tiền gửi có kỳ hạn 8.013 tỷ đồng được gửi tại ngân hàng có lãi suất 4,8% đến 6,15%/năm. Khoản tiền gửi này giúp công ty ghi nhận khoản lãi hơn 327 tỷ đồng niên độ qua.

Hàng tồn kho cuối quý IV là 2.637 tỷ đồng, chủ yếu ở các dự án bất động sản.

Tổng nợ đi vay tại ngày 31/3 là 825 tỷ đồng, chi phí lãi vay cả niên độ qua chỉ hơn 16 tỷ đồng.

Tổng vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 12.342 tỷ đồng với 1.413 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối..


Ong Lý