TT-Huế ban hành quy định điều kiện tách diện tích đất thành dự án độc lập

03/10/2021 19:02 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, diện tích đất công xem xét tách thành dự án độc lập phải đáp ứng nhiều diều kiện, như: Phải phù hợp với quy hoạch phân khu có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được cấp thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo diện tích đất tối thiểu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng, Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ quy định đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn hoặc quy định của pháp luật đối với từng loại dự án. 

TT-Huế ban hành quy định điều kiện tách diện tích đất thành dự án độc lập  - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tiến độ xây dựng dự án Khu khách sạn, dịch vụ nghĩ dưỡng, biệt thự của tập đoàn BRG trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.M.

Bên cạnh đó, phần diện tích đất công để xem xét tách thành dự án độc lập phải liền khu, liền thửa, không nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; có ít nhất một mặt tiếp giáp đường giao thông hiện trạng hoặc có quy hoạch đường giao thông cấp VI trở lên đã trừ chỉ giới giao thông, xây dựng theo quy hoạch được duyệt; không ảnh hưởng đến mục tiêu thực hiện dự án hoặc phá vỡ các quy hoạch đã được phê duyệt. 

Đối với phần diện tích đất công đáp ứng các điều kiện nêu trên thì phải đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập. Đối với các dự án thương mại, dịch vụ đầu tư tại các phường thuộc TP.Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn thuộc các huyện phải có diện tích đất công từ 30% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án. 

Đối với các dự án thương mại, dịch vụ đầu tư tại các địa bàn còn lại phải có diện tích đất công từ 40% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án. Đối với các dự án không phải là dự án thương mại, dịch vụ phải có diện tích đất công trên 50% so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án.

Quyết định này của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2021.


Trần Hòe