TT-Huế: Hơn 81 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

23/02/2022 17:52 GMT+7
Tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chiều 23/2, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh đã hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 138.962 người với tổng kinh phí 81,475 tỷ đồng. Trong đó, từ nguồn bảo hiểm xã hội, ngân hàng chính sách xã hội là 113.507 người, kinh phí là 39,177 tỷ đồng; từ nguồn ngân sách Trung ương 60% và tỉnh 40% là 7.352 người, kinh phí 14,524 tỷ đồng; nguồn ngân sách tỉnh 100% là 18.103 người, kinh phí 27,773 tỷ đồng.

TT-Huế: Hơn 81 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người lao động làm việc tại một doanh nghiệp may mặc ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: CĐTTH.

Công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành và quy trình giám sát được thực hiện bài bản, khoa học.

Việc thực hiện hỗ trợ theo các nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh góp phần giảm bớt một phần khó khăn đối với người dân, người lao động, người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Quá trình triển khai chính sách hỗ trợ đến nay chưa xảy ra các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian tới tỉnh sẽ đề nghị Bộ LĐTBXH phối hợp các bộ ngành liên quan tham mưu Chính phủ sửa đổi quy định về điều kiện theo hướng thuận lợi hơn và gia hạn thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để chính sách hỗ trợ có tính khả thi hơn.


Trần Hòe