TT-Huế: Yêu cầu xử lý việc lợi dụng đấu giá đất để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi

21/02/2022 07:26 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm giám sát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc phạm vi của mình đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch. Các cơ quan này cũng được yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

TT-Huế: Yêu cầu xử lý việc lợi dụng đấu giá đất để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi. Ảnh: T.H.

Sở TNMT tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường. Qua đó, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, không để lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Sở Xây dựng tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá cụ thể các tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua, nhất là các trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm đến mặt bằng giá đất, nhà ở, thị trường nhà ở, bất động sản, qua đó đề xuất các giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế được yêu cầu chỉ đạo các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng trên địa bàn cho vay tiền tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về cho vay vốn tín dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Công an tỉnh chỉ đạo, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.


Trần Hòe