TT-Huế: Không cấp phép các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng

28/05/2023 09:35 GMT+7
Thừa Thiên Huế ưu tiên đầu tư các dự án công nghiệp tiêu thụ ít năng lượng và có hiệu quả về kinh tế- xã hội, không cấp phép đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành Công thương giai đoạn đến năm 2030. Kế hoạch đặt ra các mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng bình quân chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 10 - 12%/năm; đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GRDP đạt khoảng 33 - 35%, trong đó, tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong công nghiệp chiếm 85 - 90%.

TT-Huế: Không cấp phép các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng  - Ảnh 1.

Thừa Thiên Huế không cấp phép đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng.

Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đảm bảo cung cấp nhu cầu về năng lượng với tỷ lệ tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP giai đoạn 2021-2030 giảm 1-1,5% năm; cường độ năng lượng sơ cấp đến năm 2030 đạt 420-460 kgOE/1.000 USD GDP.

Về xuất nhập khẩu, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021-2030 tăng khoảng 10 - 12%/năm; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 1,6 tỉ USD và năm 2030 đạt khoảng 2,5 tỉ USD…

Để đạt được những mục tiêu trên, kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện. Trong đó, về tái cơ cấu ngành năng lượng, tỉnh ưu tiên khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch. Tỉnh chú trọng phát triển nhiệt điện khí sử dụng LNG; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện tận dụng nhiệt khí thải nhà máy xi măng trên địa bàn.

Thừa Thiên Huế khuyến khích phát triển các dự án đầu tư hệ thống tích trữ năng lượng để vận hành tối ưu hệ thống và tích hợp năng lượng tái tạo nhằm ổn định cung cầu năng lượng, đảm bảo phân phối điện tới các vùng nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo. Tỉnh ưu tiên đầu tư các dự án công nghiệp tiêu thụ ít năng lượng và có hiệu quả về kinh tế- xã hội, không cấp phép đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng...


Phong Cầm