TTC Sugar sẽ phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

02/12/2020 06:53 GMT+7
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HoSE: SBT, TTC Sugar) vừa công bố phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa là 700 tỷ đồng với kì hạn 3 năm. Mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng/trái phiếu, giá chào bán bằng mệnh giá.
STB sẽ phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo - Ảnh 1.

STB sẽ phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Tổng số trái phiếu trên sẽ được phát hành trong một đợt. Loại trái phiếu phát hành là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.

Lãi suất trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng). Các kỳ tính lãi còn lại sẽ áp dụng lãi suất thả nổi, bằng tổng của 3,875% cộng với lãi suất tham chiếu bình quân kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank.

Ngày phát hành dự kiến trong quý I/2021. Số lượng đặt mua tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 20 tỷ đồng và nhà đầu tư tổ chức là 250 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn chi tiết, SBT dự định dùng số vốn huy động được để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với các công ty gồm Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (288,4 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (205,8 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai (205,8 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, quý 1 niên độ 2020 - 2021, Công ty ghi nhận doanh thu 3.660 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, 97,7% doanh thu đến từ sản phẩm chính là đường là 3.577 tỷ đồng, phần còn lại đến từ hoạt động bán mật đường, bán điện, phân bón và doanh thu khác.

STB sẽ phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo - Ảnh 2.

Doanh thu STB đến từ sản phẩm chính là đường

Giá vốn hàng bán tăng nhẹ 6% kéo lợi nhuận gộp của công ty tăng 184% so với cùng kỳ lên 465 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu tài chính trong kỳ giảm mạnh 68% còn 72,5 tỷ đồng do không còn khoản lãi lớn từ thanh lý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của STB vẫn ghi nhận tăng trưởng gấp 2,3 lần cùng kỳ, đạt 138 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý I niên độ 2020 - 2021 của doanh nghiệp là 134 tỷ đồng, gấp 3 lần quý I năm ngoái. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 99 tỷ đồng, tăng 161%.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, STB cho biết do sản lượng tiêu thụ và doanh thu tăng qua các kênh; doanh thu thuần tăng 14,95% so với cùng kỳ, tương ứng 476 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tăng tỷ trọng các dòng sản phẩm chất lượng cao, tạo nên giá trị gia tăng lớn trong doanh thu và đặc biệt, Công ty đã có những chính sách phù hợp, kiểm soát tốt chi phí đầu tư, tiết giảm chi phí lãi vay.

Được biết, ĐHCĐ thường niên niên độ 2020-2021 của STB diễn ra ngày 28/10 đã thông qua mục tiêu doanh thu 14.358 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với niên độ 2019 – 2020; lợi nhuận trước thuế ước tính tăng 29% từ 512 tỷ đồng lên 662 tỷ đồng.

Như vậy, quý đầu tiên STB đã hoàn thành 25% mục tiêu doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận cả niên độ.

Tính tại ngày 30/9/2020, SBT có tổng nguồn vốn hơn 18.400 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay tài chính gần 8.620 tỷ đồng, vay trái phiếu là gần 1.300 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn có gần 153 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.


Q.D