Từ tháng 12, khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng

02/12/2020 06:30 GMT+7
Từ tháng 12, những người xuất cảnh không khai, khai sai số tiền, vàng mang ra nước ngoài vượt quá mức quy định sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý từ Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Nghị định 128 chính thức có hiệu lực từ 10/12/2020.

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN, cá nhân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương hoặc 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam) phải khai báo Hải quan cửa khẩu.

Do đó, căn cứ tại Điều 10 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định người xuất cảnh bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, giấy thông hành, chứng minh thư biên giới không khai hoặc khai sai số số tiền, vàng mang ra nước ngoài vượt quá mức quy định thì bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng Việt Nam.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng Việt Nam.

202005190844sa62.jpg

Từ tháng 12, khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng. Ảnh minh họa

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng Việt Nam.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, theo quy định trên, người dân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức 5.000 USD hoặc 15 triệu đồng thì phải khai báo với cơ quan Hải quan. Nếu khai sai hoặc khai ít hơn số tiền, vàng mang theo khi xuất cảnh thì có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

Cụ thể:

Nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị 5 triệu đồng - 10 triệu đồng thì sẽ bị phạt 1 triệu đồng - 3 triệu đồng.

Nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị 30 triệu đồng - dưới 70 triệu đồng thì sẽ bị phạt 5 triệu đồng - 15 triệu đồng.

Nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị 70 triệu đồng - dưới 100 triệu đồng thì sẽ bị phạt 15 triệu đồng – 25 triệu đồng.

Nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng - 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định 128/2020/NĐ-CP cũng quy định đối với người xuất cảnh mang theo kim loại quý khác, đá quý, công cụ chuyển nhượng theo quy định phải khai hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh mà không khai hoặc khai sai thì bị xử phạt. 

Cụ thể mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng Việt Nam.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng Việt Nam.

Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng Việt Nam.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bảo An