Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam (PCT) lên kế hoạch lãi 15,6 tỷ đồng, tăng 10%

03/06/2023 10:18 GMT+7
Ngày 2/6, Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Qua đó, PCT cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu thận trọng và lợi nhuận dự kiến tăng 10%.
ĐHĐCĐ Vận tải khí và Hóa chất Việt Nam (PCT): lên kế hoạch lãi tăng trưởng 10%, đã trả cổ tức năm 2022 - Ảnh 1.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, tổng doanh thu của PCT đạt 305,4 tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch đặt ra, giảm 35% so với với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,2 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch đặt ra, tăng 5% so với 2021.

Năm 2023, PCT lên kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu thuần dự kiến đạt 262,8 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện được năm 2022 và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 15,6 tỷ, tăng gần 10%.

Trong năm 2023, PCT vừa có quý đầu năm tăng trưởng tốt, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 78,2 tỷ đồng, tăng 28 lần so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,7 tỷ trong khi cùng kỳ chỉ lãi 150 triệu đồng. Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh trên, PCT đã thực hiện hơn 29% kế hoạch doanh thu và 38% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về kế hoạch đầu tư năm 2023, PCT dự kiến thực hiện đầu tư vào 2 tàu dầu/ hóa chất có trọng tải từ 19.000 - 25.000 tấn. Về tàu số 2 có nguồn vốn là 30% vốn chủ sở hữu và 70% là vốn vay còn về tàu số 3, tổng mức đầu tư hơn 493 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, PCT đã thực hiện chi trả cổ tức năm bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận về 20 cổ phiếu mới) vào hồi cuối năm 2022. Số lượng phát hành 4,6 triệu cổ phiếu tương ứng tổng giá trị tới 46 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6, giá cổ phiếu PCT tăng 1,25% lên mức 8.100 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo