Vay nợ tăng vọt, Tập đoàn PC1 báo lãi quý II lao dốc 80,3% xuống 67,4 tỷ đồng

01/08/2022 16:13 GMT+7
Kết quả trong quý II/2022, PC1 báo lãi 67,4 tỷ đồng giảm 80,3% so với cùng kỳ.

Công ty CP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa công bố BCTC quý II/2022 với doanh thu ghi nhận đạt 1.518 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm 57% xuống 1.173 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận gộp tăng 42,6% lên 345 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 94% xuống 16,36 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính tăng tới 180% lên 216,2 tỷ đồng, lãi vay hơn 142 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 89,4% xuống 1,9 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7,4% xuống 66,3 tỷ đồng. Lợi nhuận khcá lỗ 13,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 13,2 tỷ đồng.

Kết quả trong quý II/2022, PC1 báo lãi 67,4 tỷ đồng giảm 80,3% so với cùng kỳ.

Tập đoàn PC1 báo lãi quý II lao dốc 80,3% xuống 67,4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2022 của PC1

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PC1 báo lãi 2.996 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 247 tỷ đồng, giảm 41% so với bán niên năm ngoái.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 6/2022 đạt 19.686,7 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm hơn 66% đạt 13.042 tỷ đồng; tài sản cố định đạt 9.893 tỷ đồng; Các khoản tương đương tiền tăng 18% lên 1.769,2 tỷ đồng; phải thu ngăn hạn của khách hàng giảm 36,4% xuống 1.454 tỷ đồng; hàng tồn tăng 5% lên 952,1 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng hơn 6% lên 13.185 tỷ đồng; tổng vay nợ đạt 10.670 tỷ đồng chiếm 81% nợ phải trả (tăng 18% so với đầu năm); phải trả người bán ngắn hạn giảm 48% xuống 912,5 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 324% lên 261 tỷ đồng.


An Vũ