Việt Nam nhập khẩu thủy sản từ các thị trường tăng vọt

19/01/2023 15:17 GMT+7
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại về Việt Nam trong năm 2022 đạt trên 2,72 tỷ USD, tăng mạnh 36,6% so với năm 2021.

Riêng tháng 12/2022 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 225,32 triệu USD, giảm nhẹ 2% so với tháng 11/2022 nhưng tăng 17,5% so với tháng 12/2021.

Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Đài Loan là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 377,95 triệu USD, chiếm 13,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 20,2% so với năm 2021, riêng tháng 12/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 32,19 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng 11/2022 và tăng 19,4% so với tháng 12/2021.

Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 12/2022 sụt giảm nhẹ 3,1% so với tháng 11/2022 nhưng tăng mạnh 72,5% so với tháng 12/2021, đạt 23,64 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2022 lên 277,95 triệu USD, chiếm 10,2%, tăng mạnh 94% so với năm 2021.

Tiếp đến thị trường Na Uy đạt 259,84 triệu USD trong năm 2022, chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 16,5%; Trung Quốc đạt 213,4 triệu USD, chiếm 7,8%, tăng 18,6%; Đài Loan đạt 175,73 triệu USD, chiếm 6,5%, tăng 27%.

Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA RCEP năm 2022 đạt 883,22 triệu USD, chiếm 32,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 33%. Nhập khẩu từ các thị trường CPTTP đạt 342,17 triệu USD, chiếm 12,6%, tăng 13% so với năm 2021.

Nhìn chung, trong năm 2022, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ hầu hết các thị trường đều tăng so với năm 2021.

Việt Nam nhập khẩu thủy sản từ các thị trường tăng vọt - Ảnh 1.

Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường năm 2022 tăng 36,6%.

 Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thủy sản năm 2022 sang các thị trường đạt trên 10,92 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 12/2022 tiếp tục giảm 4,4% so với tháng 11/2022 và giảm 16% so với tháng 12/2021, đạt trên 754,51 triệu USD.

Tính chung cả năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 10,92 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2021. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 8,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 941,09 triệu USD, tăng 26%.

Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 19,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 2,13 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2021; trong đó riêng tháng 12/2022 đạt 99,47 triệu USD, giảm 15,6% so với tháng 11/2022 và giảm 44,5% so với tháng 12/2021.

Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 15,6%, đạt gần 1,71 tỷ USD, tăng 28,8%; riêng tháng 12/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 128,32 triệu USD, giảm 15,3% so với tháng 11/2022 nhưng tăng 10,7% so với tháng 12/2021.

Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 12/2022 giảm 18,2% so với tháng 11/2022 và giảm 10% so với tháng 12/2021, đạt 104,05 triệu USD; cộng chung cả năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh 61,2% so với năm 2021, đạt trên 1,57 tỷ USD, chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP năm 2022 tăng mạnh 34,9% so với năm 2021, đạt trên 5,39 tỷ USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 30,6%, đạt 2,87 tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 11,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 1,22 tỷ USD, tăng 20,1%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 7% trong tổng kim ngạch, đạt gần 774,87 triệu USD, tăng mạnh 28,5%. 

Nguyễn Phương
Cùng chuyên mục