Viglacera (VGC) chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

22/09/2022 14:46 GMT+7
Ngày 28/9/2022 sẽ là ngày cuối cùng Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HoSE: VGC) chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện là 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với 448.35 triệu cp đang lưu hành, ước tính Viglacera sẽ chi hơn 448 tỷ đồng để tạm cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

Được biết, Viglacera cho biết nguồn chia cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Ngày thanh toán vào ngày 19/10/2022.

Trước đó, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, Viglacera dự kiến chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 16% và đã được điều chỉnh còn 10% vào ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/9.

Tính tới cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của Viglacera đạt 22.485 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 9.116 tỷ đồng, gồm vốn góp chủ sở hữu 4.483,5 tỷ đồng; vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn chỉ là 3.346 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu hợp nhất Tổng công ty trong 8 tháng đạt 10.194 tỷ đồng, tăng 48% so với kết quả thực hiện năm ngoái và vượt 10% kế hoạch năm 2022.Doanh thu hợp nhất công ty mẹ 8 tháng đạt 5.096 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn trong giai đoạn này đạt 1.992 tỷ đồng, tăng 47% so với kết quả năm 2021. Với công ty mẹ, lợi nhuận trước thuế 8 tháng đạt 1.534 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2022 là 1.800 tỷ đồng, tăng 57% so với năm ngoái.

Năm 2022, Viglacera đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất và công ty mẹ là 1.700 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 4% so với thực hiện năm 2021.

Cũng trong năm nay, Viglacera đang có chủ trương khảo sát dự án đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư khu công nghiệp, khu đô thị tại Cộng hoà Dominica.

Ngoài ra, Viglacera cũng đang nghiên cứu, khảo sát, đánh giá toàn diện để xây dựng Đề án đầu tư phát triển Nhà ở xã hội giai đoạn 2022-2030.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/9, cổ phiếu VGC đứng ở mức 59.300 đồng/cp.


PV