Vimedimex (VMD) lỗ 7,6 tỷ đồng trong năm 2022, tài sản "bốc hơi" 45%

31/01/2023 11:06 GMT+7
Lũy kế cả năm 2022, VMD ghi nhận doanh thu đạt 2.542,5 tỷ đồng, giảm 79%; lỗ trước thuế 8,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 7,6 tỷ đồng (lỗ công ty mẹ 6,7 tỷ đồng) trong khi năm trước đó lãi 20,6 tỷ đồng.

Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (HoSE: VMD) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2022 với kết quả tiếp tục kém tưới sáng.

Cụ thể, trong kỳ doanh thu VMD ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.613 tỷ dồng, giảm sâu 77%, giá vốn bán hàng ở mức cao với 1.476 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp còn 137 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 544,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính kỳ này cũng giảm sâu 85% xuống gần 6 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính là 6 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 79% xuống 94 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 72% xuống 19 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4, Vimedimex báo lãi 18,3 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2021.

Vimedimex (VMD) lỗ 7,6 tỷ đồng trong năm 2022, tài sản "bốc hơi" 45% - Ảnh 1.

BCTC của VMD

Lũy kế cả năm 2022, VMD ghi nhận doanh thu đạt 2.542,5 tỷ đồng, giảm 79%; lỗ trước thuế 8,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 7,6 tỷ đồng (lỗ công ty mẹ 6,7 tỷ đồng) trong khi năm trước đó lãi 20,6 tỷ đồng.

Năm 2022, VMD đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 8.800 tỷ đồng và lãi trước thuế là 23 tỷ đồng, tương ứng giảm 29% và 23% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, cả năm VMD không hoàn thành muc tiêu đề ra.

Tổng tài sản tính tới cuối tháng 12/2022 đạt 3.052 tỷ đồng, giảm 45% so với đầu năm. Phần lớn là tài sản ngắn hạn với 2.810,7 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 43,6% lên gần 214 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 37% lên 43 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 63% xuống 958 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm 48,7% xuống 2.633 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn đã trả toàn bộ hơn 600 tỷ đồng.An Vũ