Vinamilk (VNM) trình mục tiêu năm 2023 lợi nhuận hơn 8.600 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 50%

04/04/2023 18:35 GMT+7
Năm 2023, Vinamilk (VNM) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 8.514 tỷ đồng, đi ngang so với thực hiện năm trước.

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 25/4.

Theo tài liệu dự trình, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 63.380 tỷ đồng, tăng 5,5% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức 8.622 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 8.514 tỷ đồng, đi ngang so với năm trước đó.

Vinamilk (VNM) đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 8.600 tỷ đồng năm 2023, cổ tức tối đa 50% - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VNM

Về kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, tỷ lệ tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty. Công ty muốn tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 là 15%. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 1 là 5/8, ngày thanh toán là 5/10. Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinamilk sẽ chi khoảng 1.985 tỷ đồng để trả cổ tức.

Với cổ tức đợt 2/2023, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian tạm ứng cổ tức phù hợp với kế hoạch năm 2023 của công ty.

Năm 2022, công ty đã tạm ứng 2 đợt cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ lần lượt là 15% và 14%. Đợt cuối, công ty muốn chi trả 0,95%, tương ứng 950 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán và chốt quyền đợt 3 này tương tự như cổ tức đợt 1/2023.

Ngoài ra, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao và các lợi ích năm 2023 cho HĐQT là 25 tỷ đồng với cơ cấu 11 thành viên. Thù lao và các lợi ích cho HĐQT sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/4, cổ phiếu VNM giảm 0,27% xuống 74.200 đồng/cp.


An Vũ