Vinatex (VGT) hoàn thành vượt 29% kế hoạch năm

30/01/2024 16:29 GMT+7
Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Vinatex là 478,7 tỷ đồng, giảm 69% so với thực hiện năm 2022 và hoàn thành vượt 29% mục tiêu đề ra của năm.

Mới đây, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex; UPCoM: VGT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.304,8 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ lên 4.018,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 54% xuống gần 110 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 73% còn 50,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 14% còn 114,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 18% lên 271,3 tỷ đồng.

Kết quả, Vinatex báo lãi trước thuế 190,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 135,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 74% và 55% so với cùng kỳ năm trước.

Quý IV/2023, Vinatex đã phải nhận những đơn hàng giá thấp. Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh nửa cuối quý IV có cải thiện so với 9 tháng đầu năm, song, xét hiệu quả cả năm, các đơn vị thành viên của Tập đoàn đều ghi nhận kết quả thấp, khoản đầu tư của Tập đoàn tại một số đơn vị thành viên có giá trị suy giảm so với giá trị đầu tư dấn đến Công ty mẹ Tập đoàn phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính, làm ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả công ty mẹ.

Vinatex (VGT) hoàn thành vượt 29% kế hoạch năm- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Vinatex.

Tính chung năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vinatex là 16.511,7 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022. Doanh thu tài chính đạt 348 tỷ đồng, giảm 37%.

Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Vinatex là 478,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 333,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 63% và 71% so với năm 2022.

Ngày 13/10/2023, Vinatex công bố Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam với chỉ tiêu đạt 16.500 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 370 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, lần lượt giảm 6% và 39% so với chỉ tiêu thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên đầu năm.

Như vậy, với kết quả thực hiện trên, Vinatex đã thực hiện hoàn thành kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt 29% kế hoạch năm.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Vinatex giảm 6% xuống 18.992,3 tỷ đồng. Trữ tiền tăng 6%, ghi nhận ở mức 3.003 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 25% còn 3.088,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vinatex có hơn 2.429 tỷ đồng là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, bao gồm: Công ty TNHH Coats Phong Phú (196,5 tỷ đồng), CTCP Dệt - Dệt may Nam Định (84,9 tỷ đồng),...

Hết năm 223, tổng nợ phải trả của Vinatex giảm 8% còn 9.806,8 tỷ đồng. Vay nợ ở 6.446,1 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm và chiếm 66% cơ cấu tổng nợ.

Kết phiên chiều 30/1, cổ phiếu VGT tăng gần 3% lên 11.800 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục