Phân bón Bình Điền (BFC) hoàn thành 89% kế hoạch năm 2023

30/01/2024 09:24 GMT+7
Tổng kết năm 2023 của BFC, mặc dù doanh thu tăng nhẹ 0,08% so với năm 2022 nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 196,2 tỷ đồng, giảm 20%.

Trong BCTC hợp nhất quý IV/2024 của CTCP Phân bón Bình Điền (BFC) đạt 2.202 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 16%. Giá vốn hàng bán tăng 15%, đạt 1.713 tỷ đồng, đẩy lợi nhuận gộp của BFC lên con số 227 tỷ đồng, tăng 23%.

Trong quý IV/2023, doanh thu tài chính của BFC cũng có bước nhảy vọt, tăng 36% đạt 7,1 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 25% còn 36,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã tăng lần lượt 38% và 1,5%, lên mức 85,2 tỷ đồng và 45,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của BFC trong quý IV/2023 đạt 67,4 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng kết năm 2023 của BFC, mặc dù doanh thu tăng nhẹ 0,08% so với năm 2022 nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 196,2 tỷ đồng, giảm 20%.

Năm 2023, BFC đặt kế hoạch đạt 220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, BFC mới chỉ hoàn thành 89% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của BFC giảm 19% so với đầu năm 2023, xuống mức 3.453,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm đáng kể, đặc biệt là nguyên vật liệu và thành phẩm, trong khi chi phí sản xuất tăng nhẹ. Nợ của BFC cũng giảm mạnh, 26% so với đầu năm 2023, nợ ngắn hạn giảm từ 508 tỷ đồng xuống còn 231 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị BFC mới đây cũng công bố kế hoạch kinh doanh cho quý I và cả năm 2024, đặt ra mục tiêu doanh thu gần 1.400 tỷ đồng trong quý đầu tiên và tổng doanh thu hơn 7.100 tỷ đồng trong năm, giảm 18% so với năm trước. Mục tiêu sản xuất và tiêu thụ của BFC cho năm 2024 cũng được đặt ra khá khả quan, với ước tính sản xuất 106.000 tấn và tiêu thụ gần 105.000 tấn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BFC ghi nhận mức giá chốt phiên mới cao nhất trong 20 tháng, đạt 27.200 đồng/cp vào ngày 29/1, tăng 20% so với đáy ngắn hạn 18/12/2023.

O.L
Cùng chuyên mục