Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi quý IV tăng 2,7 lần, bán toàn bộ cổ phiếu CTG

21/01/2022 14:56 GMT+7
Kết thúc quý IV, lợi nhuận sau thuế của Vĩnh Hoàn (VHC) đạt 461,2 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty CP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021. Doanh thu thuần đạt 2.693 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 20,6%, lợi nhuận gộp tăng 165,8% lên 639 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,3% lên 23,7%.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính lại gần như đi ngang, chỉ đạt gần 67 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ đầu tư chứng khoán chỉ ghi nhận hơn 36 tỷ đồng, giảm 44% so với năm 2020.

Chi phí tài chính trong kỳ giảm 37% xuống 16 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng tăng 54,2% và chi phí quản lý tăng 60%.

Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi quý IV tăng 2,7 lần, bán toàn bộ cổ phiếu CTG  - Ảnh 1.

Nguồn báo cáo tài chính của Vĩnh Hoàn. Ảnh chụp màn hình

Kết thúc quý IV, lợi nhuận sau thuế của Vĩnh Hoàn đạt 461,2 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế cả năm, doanh thu 9.054 tỷ đồng tăng 29%, lợi nhuận sau thuế 53% đạt 1.101 tỷ đồng.

Năm 2021, VHC đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận lần lượt đạt 8.600 tỷ đồng và 700 tỷ đồng. Như vậy, VHC đã vượt 5% chỉ tiêu doanh thu và 59% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Tại thời điểm cuối năm, Vĩnh Hoàn có 1.192 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, giảm 173,5 tỷ đồng so với đầu năm. 

Tổng tài sản doanh nghiệp cá tra đạt 8.734 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.500 tỷ đồng; chủ yếu tăng trong hàng tồn kho và khoản phải thu khách hàng.

Về phần nguồn vốn, đơn vị tăng vay nợ ngắn hạn từ 1.105 tỷ đồng lên 1.723 tỷ đồng, vay dài hạn tăng từ 69 tỷ đồng lên 168 tỷ đồng.

Về danh mục cổ phiếu, trong quý IV Công ty đã bán sạch cổ phiếu CTG (tại ngày 30/9/2021 giá gốc khoản đầu tư này ghi nhận gần 29 tỷ đồng, trích lập dự phòng hơn 5 tỷ đồng). Chứng khoán kinh doanh tại thời điểm cuối năm 2021 tăng vọt lên gần 80 tỷ đồng trong khi đầu năm con số này chỉ ở mức 9 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021, 2 cổ phiếu lớn mà VHC đang nắm giữ là NLG của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) và DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (đầu năm không ghi nhận khoản này). 


O.L