Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi tăng 80% lên gần 460 tỷ đồng, đầu tư hơn 190 tỷ vào cổ phiếu NLG, DXS, KBC

21/10/2022 06:54 GMT+7
Vĩnh Hoàn báo lãi quý III/2022 đạt 459,8 tỷ đồng, tăng 79,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Vĩnh Hoàn đang gửi ngân hàng 1.645 tỷ đồng và đầu tư chứng khoán 191 tỷ đồng đa phần là các cổ phiếu NLG, DXS, KBC

Công ty CP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu đạt 3.261,4 tỷ đồng, tăng 46,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp tăng 52,8% lên 625 tỷ đồng; biên lợi nhuận tăng từ 18,3% lên 19,2%.

Doanh thu tài chính tăng 224,8% lên 163,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 139,4% lên 106,89 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng từ 60,6 tỷ đồng lên 64,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 57% lên 0,7 tỷ đồng.

Kết quả, Vĩnh Hoàn báo lãi quý III/2022 đạt 459,8 tỷ đồng, tăng 79,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 10.755,3 tỷ đồng, tăng 69,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.815 tỷ đồng, tăng 179,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi tăng 80% lên gần 460 tỷ đồng, đầu tư hơn 190 tỷ vào cổ phiếu NLG, DXS, KBC - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính của VHC.

Năm 2022, Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,6% và 45,6% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thực hiện được 82,7% mục tiêu doanh thu và 113,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt 11.907 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với đầu năm. 

Đáng chú ý, Vĩnh Hoàn đang gửi ngân hàng 1.645 tỷ đồng và đầu tư chứng khoán 191 tỷ đồng đa phần là các cổ phiếu NLG, DXS, KBC. Khoản đầu tư cổ phiếu của công ty đang phải trích lập dự phòng gần 79 tỷ đồng, hơn 41% giá trị gốc.

Trong đó, so với đầu năm, VHC đã tăng vốn đầu tư rót vào cổ phiếu NLG và đầu tư mới vào KBC từ quý II/2022.

Hàng tồn kho tăng gần 70% lên 3.177 tỷ đồng. Trong đó, đầu năm Vĩnh Hoàn ghi nhận giá trị thành phẩm 699,7 tỷ đồng, trích lập dự phòng 87 tỷ đồng nhưng tới cuối quý III/2022, giá trị thành phẩm tăng 80% lên 1.263,5 tỷ đồng, Công ty đã trích lập giảm giá thành phẩm là 371,3 tỷ đồng, tăng trích lập thêm 284,3 tỷ đồng so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 41,7% lên 4.043 tỷ đồng; nợ ngắn hạn tăng 43,5% lên 3.847 tỷ đồng; tổng nợ vay tăng 41,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 779,9 tỷ đồng lên 2.671,3 tỷ đồng và chiếm 22,4% tổng nguồn vốn. Vốn góp chủ sở hữu đạt 7.863 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm.

Liên quan đến Vĩnh Hoàn, mới đây HĐQT VHC vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là 21/10. Thời gian thanh toán là ngày 28/10. Với 183,38 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền chi trả cho đợt cổ tức này là 366 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu VHC đóng cửa giá tham chiếu 75.000 đồng/cổ phiếu.


An Vũ