Vĩnh Hoàn (VHC): Cổ phiếu tăng 107%, Công ty mang toàn bộ hơn 1,43 triệu cổ phiếu quỹ ra bán

29/03/2022 07:28 GMT+7
CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC - sàn HOSE) thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.
Vĩnh Hoàn (VHC): Cổ phiếu tăng 107%, Công ty mang toàn bộ hơn 1,43 triệu cổ phiếu quỹ ra bán - Ảnh 1.

Theo đó, Công ty dự kiến bán toàn bộ 1.430.930 cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động, thời gian dự kiến sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và dự kiến từ tháng 4 đến tháng 5/2022.

Tính tới 31/12/2021, tổng giá trị cổ phiếu quỹ của công ty là 114,2 tỷ đồng, tương đương 79.820 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính giá thị trường đang cao hơn 21% so với giá mua cổ phiếu quỹ trung bình.

Ngoài ra, cổ phiếu VHC vừa trải qua chuỗi tăng nóng nhất sàn. Cụ thể, từ 27/9/2021 đến 28/3/2022, cổ phiếu VHC tăng 107% từ 46.570 đồng/CP lên 96.500 đồng/CP.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong năm 2021, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt gần 9.054 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2020. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm 69% tổng doanh thu, bán phụ phẩm chiếm 18%, bán hàng hóa chiếm 11%, còn lại đến từ cung cấp dịch vụ và bán nguyên vật liệu. Nhờ đó, Công ty lãi ròng 1.110,1 tỷ đồng, tăng 54%.

So với kế hoạch 8.600 tỷ đồng doanh thu và 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua, Công ty đã vượt 5,2% chỉ tiêu doanh thu và 58,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn