VIX: Chốt ngày chi 329,5 tỷ đồng trả cổ tức 2021 bằng tiền 6%

07/07/2022 10:18 GMT+7
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX vừa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để được hưởng quyền nhận chi trả cổ tức 2021. Ước tính VIX sẽ chi ra khoảng 329,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Ngày 06/07/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) mới phát ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. VIX sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện là 6%/ mệnh giá (tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận 600 đồng). Với 549,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VIX dự kiến sẽ phát hành Chứng khoán VIX sẽ phát hành gần 33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tổng giá trị tương ứng khoảng 329,5 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ chốt vào ngày 20/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/7. VIX thanh toán cổ tức vào ngày 05/08. Nguồn chi trả sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

VIX: Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền mặt với tổng giá trị lên tới 329,5 tỷ đồng. - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Trước đó, Chứng khoán VIX đã nâng vốn điều lệ từ 1.277,2 tỷ đồng lên 5.491,9 tỷ đồng qua hai đợt phát hành thêm cổ phiếu trong tháng 10 năm ngoái và tháng 4 năm nay. Cụ thể, tháng 10/2021, VIX đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 15% và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bán 10.000 đồng/cp và tỷ lệ 1:1, tăng vốn điều lệ từ 1.277,2 tỷ đồng lên 2.746 tỷ đồng.

Tháng 4 năm nay, VIX tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 5.491,9 tỷ đồng sau khi phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá chào bán 15.000 đồng/cp.

Sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt này, vốn điều lệ của VIX sẽ tăng từ 5.491,9 tỷ đồng lên 5.821,4 tỷ đồng.

VIX lên kế hoạch kinh doanh an toàn, giảm hơn 10% lợi nhuận so với thực hiện năm trước

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 30/06 vừa qua, VIX thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2021, mang về mức Lợi nhuận sau thuế hơn 735,7 tỷ đồng, hoàn thành 135% so với kế hoạch năm. 

VIX: Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền mặt với tổng giá trị lên tới 329,5 tỷ đồng. - Ảnh 2.

Kế hoạch kinh doanh 2022 VIX

Trong năm 2022, VIX đưa ra 1 vài chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh bao gồm: Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 820 tỷ đồng (giảm 9,6% so với thực hiện năm trước) và Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 656 tỷ đồng (giảm 10,8%). Về kế hoạch chi trả cổ tức 2022, VIX cho biết sẽ thông báo phương án sau khi có kết quả kinh doanh của cả năm.

Quý I/2022, VIX ghi nhận tổng doanh thu giảm 12,7% so với cùng kỳ, về mức 446,21 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 15,9%, đạt 268,08 tỷ đồng. Trong đó, tổng chi phí hoạt động giảm 18,3%, tương ứng giảm 19,18 tỷ đồng về 85,49 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 06/07, Giá cổ phiếu VIX đang giao dịch ở mức 9.970 đồng/ cổ phiếu; giảm 230 đồng (tương ứng giảm 2,25%) so với phiên giao dịch liền kề.

Phương Thảo