VNECO muốn giảm tỷ lệ sở hữu tại Xây dựng điện 3 (VNECO3) xuống 20%

24/06/2024 15:27 GMT+7
Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO; HoSE: VNE) đã công bố nghị quyết thông qua bán một phần vốn đầu tư tại CTCP Xây dựng điện 3 (VNECO3).

Cụ thể, VNECO thông qua chủ trương bán một phần vốn đầu tư của VNECO tại VNECO3. Dự kiến sau khi hoàn thành việc bán một phần vốn đầu tư thì tỷ lệ sở hữu của VNECO tại VNECO3 sẽ còn khoảng 20% vốn điều lệ VNECO3.

Trình tự và thủ tục thoái vốn cũng như giá bán sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

VNECO muốn giảm tỷ lệ sở hữu tại Xây dựng điện 3 (VNECO3) xuống 20%- Ảnh 1.

Trích quyết định của VNECO.

Tại báo cáo thường niên 2023, VNECO đang sở hữu gần 699.000 cổ phần tại VNECO3, tương đương 52,93% vốn điều lệ Công ty. 

Nếu theo chỉ tiêu thoái vốn được thông qua, VNECO sẽ phải bán khoảng 436.000 cổ phần, tức gần 33% vốn điều lệ VNECO để giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 20%.

Chiếu theo giá cổ phiếu VE3 của VNECO3 trong phiên ngày 24/06/2024 là 8.100 đồng/cổ phiếu, ước tính VNECO sẽ thu về khoảng 3,5 tỷ đồng, qua đó chuyển VNECO3 từ công ty con về đơn vị liên kết với Doanh nghiệp.

Trước đó, trong giai đoạn ngày 23 - 31/05/2024, VNECO đã đăng ký bán 51.864 cổ phiếu VE3, nhưng không bán cổ phiếu nào vì chưa hoàn thành thủ tục lưu ký. Sau đó, từ 10-20/06/2024, VNECO tiếp tục đăng ký bán số cổ phiếu tương tự.

Linh Anh
Cùng chuyên mục