Vừa ra diện đình chỉ, cổ phiếu Angimex (AGM) chuyển sang diện kiểm soát

31/03/2024 17:49 GMT+7
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã ra quyết định về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát đối với cổ phiếu AGM của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)

Theo quyết định số 129 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, cổ phiếu AGM sẽ chính thức chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 5/4/2024.

Vừa ra diện đình chỉ, cổ phiếu Angimex (AGM) chuyển sang diện kiểm soát- Ảnh 1.

Nguồn: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)

Lý do cổ phiếu AGM bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán trong hai năm gần nhất (2022, 2023) của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

Cụ thể, năm 2023, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Angimex báo âm 214 tỷ đồng, năm 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ công ty âm 234 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của công ty tính đến hết 31/12/2023 đạt khoảng 1.018 tỷ đồng nhưng nợ phải trả lên đến 1.102 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn (1.069 tỷ đồng). Lỗ luỹ kế ghi nhận hơn 265 tỷ đồng

Trước đó, hồi giữa tháng 9/2023, cổ phiếu AGM bị trong diện đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 543/QĐ-SGDHCM ngày 11/09/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã đưa vào hạn chế giao dịch.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/3, cổ phiếu AGM giảm 0,45% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 6.710 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu AGM ghi nhận đây là phiên thứ sáu liên tiếp cổ phiếu sụt giảm.

Ngày 20/3, Angimex chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 19/4 đến ngày 25/4. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông tin trong thư mời, trên trang thông tin điện tử của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục