Xây dựng 1369 (C69) chào bán 18 triệu cổ phiếu hiện hữu, dự thu 60 tỷ đồng

04/06/2023 11:02 GMT+7
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Xây dựng 1369 (C69) đã thông qua phương án chào bán thêm 18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3. Công ty dự kiến sẽ thực hiện phương án này trong năm 2023.

Ngày 24/6/2023 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (HNX: C69) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. 

Năm 2022 C69 ghi nhận 1047,5 tỷ đồng, thực hiện được 65,47% so với kế hoạch và tăng 209,8% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 28,5 tỷ đồng, tương đương 59,4% so với kế hoạch và. Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của C69 đạt hơn 1.366 tỉ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ 2021.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, C69 dự trình kế hoạch với tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 32.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,9% và 14,5% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, Công ty mẹ dự kiến đạt 416 tỷ đồng doanh thu và 27 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Xây dựng 1369 (C69) chào bán 18 triệu cổ phiếu hiện hữu, dự thu 60 tỷ đồng - Ảnh 1.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của C69.

Năm 2023, Công ty tiếp tục tập trung, đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án mà hiện tại C69 đang làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công; Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các dự án trọng điểm, hoàn thành thiết kế kỹ thuật, thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khởi công xây dựng đối với các dự án dân cư tại Hải Dương, Bắc Ninh, Đắk Nông..; 

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm các hợp đồng xây lắp mới cho năm 2023, trong đó sẽ thực hiện việc đấu thầu và triển khai thi công xây dựng một số công trình vốn ngân sách tại tỉnh Sơn La dự kiến gồm: thi công cầu, đường giao thông; công trình kè; công trình sửa chữa trường học….; 

Tại Bắc Ninh dự kiến triển khai thi công xây dựng HTKT Dự án Khu nhà ở Phương Cầu xã Phương Liễu, huyện Quế Võ…;

C69 dự trình phát hành 1,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 100:3 (100 cổ phiếu nhận được 3 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 06/2023.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua phương án chào bán thêm 18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3. Công ty dự kiến sẽ thực hiện phương án này trong năm 2023. Số tiền thu về từ đợt phát hành dự kiến 60 tỷ đồng được Công ty Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản trả nợ vay, nợ nhà cung cấp, vốn lưu động,…)

Công ty cũng xin Đại hội thông qua miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của bà Đào Thị Đầm và vị trí Trưởng ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Thắm. Bên cạnh đó, thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS của C69 nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong quý I/2023, Xây dựng 1369 ghi nhận doanh thu đạt mức 281 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 11.3 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng vọt lên mức 7,4 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính tăng gấp gần 7 lần cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân đến từ khoản chi phí lãi vay; lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 500 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 13 triệu đồng. 

Kết quả, C69 báo lãi sau thuế chỉ còn 166 triệu đồng, giảm gần 90% so với cùng kỳ, đây cũng là mức lợi nhuận quý thấp kỷ lục trong các năm gần đây của C69. Lãi ròng công ty mẹ đang âm hơn 11 triệu đồng.

Tổng tài sản của C69 tính tới cuối tháng 3/2023 đi ngang so với đầu năm với 1.363,4 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận ở mức ít ỏi với 26,4 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 22,7% xuống hơn 160 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn tăng 25,3% lên 109 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 13% lên 564,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả gần như không biến động với 603 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 573 tỷ đồng.


O.L