Kho vận Miền Nam (STG) dự trình kế hoạch kinh doanh đầy "tham vọng", giảm tỷ lệ trả cổ tức 2022

04/06/2023 07:37 GMT+7
Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (HoSE: STG) dự trình kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu dự kiến tăng 21% và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 60% - dự kiến đây là kế hoạch kinh doanh đạt kỷ lục. Ngoài ra, STG dự trình giảm tỷ lệ trả cổ tức 2022 từ 10% xuống 7% và không chi trả cổ tức 2023

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (HoSE: STG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 21/6 tới.

Kho vận Miền Nam dự trình kế hoạch kinh doanh tăng trưởng ấn tượng

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023, Kho vận Miền Nam dự trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt đạt 3.180 tỷ đồng tăng 21% so với kết quả thực hiện được năm 2022. Lợi nhuận gộp tăng 26%, dự kiến đạt hơn 570 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, STG dự trình kế hoạch lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến đạt hơn 491 tỷ và gần 407 tỷ đồng, đây là mức tăng trưởng đầy ấn tượng lần lượt 61% và 60% so với năm 2022 - nếu hoàn thành thì đây sẽ là mức lợi nhuận kỷ lục cao nhất từ trước tới nay.

Kho vận Miền Nam (STG) - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023

Kho vận Miền Nam dự kiến giảm tỷ lệ trả cổ tức 2022 và không chia cổ tức năm 2023

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, STG có dự trình kế hoạch điều chỉnh mức chia cổ tức năm dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. STG đang tập trung dòng tiền, nguồn vốn vào các hoạt động đầu tư của hệ thống, vào hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.

Chính vì vậy, STG muốn điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2022 từ 10% (đã thông qua ở ĐHĐCĐ 2022) xuống còn 7% trên vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng tiền mặt. 

Ngoài ra, STG dự kiến không chia cổ tức năm 2023 vì từ năm nay, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6, giá cổ phiếu STG vẫn đang giữ nguyên ở mức tham chiếu 49.300 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo