Xây dựng cảng Trần Đề là cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long

13/04/2024 13:21 GMT+7
Nghiên cứu về việc lập đề án nghiên cứu tổng thể xây dựng Bến cảng Trần Đề - Cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Văn phòng Chính phủ vừa văn bản số 2392/VPCP–CN yêu cầu Bộ trưởng các bộ: GTVT; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc chấp thuận chủ trương lập Đề án nghiên cứu tổng thể xây dựng Bến cảng Trần Đề - Cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kiến nghị của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc lập Đề án nghiên cứu tổng thể xây dựng Bến cảng Trần Đề - Cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đó, Bộ GTVT rà soát, làm rõ sự cần thiết xây dựng của Đề án, cơ sở pháp lý và sản phẩm đầu ra của Đề án (kế hoạch, nghị quyết và báo cáo Thủ tướng trong tháng 4/2024.

Xây dựng cảng Trần Đề là cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long- Ảnh 1.

Phối cảnh quy hoạch cảng Trần Đề.

Đối với quy hoạch cảng Trần Đề, vào tháng 3/2024, UBND tỉnh Sóc Trăng đã trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương lập Đề án nghiên cứu tổng thể xây dựng Bến cảng Trần Đề - Cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đề án sẽ tập trung nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết và tính khả thi, hiệu quả của việc đầu tư Cảng; nhu cầu vốn đầu tư và phương án kết hợp vốn đầu tư công, đầu tư ngoài nhà nước, các nguồn vốn khác để đầu tư cảng.

Cùng với đó, đánh giá khả năng tham gia của nhà đầu tư chiến lược; các điều kiện, cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai đầu tư cảng; dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng; nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên; phương án thiết kế sơ bộ đầu tư xây dựng.

Đồng thời, thuyết minh về sự phù hợp với quy hoạch, kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án; dự kiến thời gian thực hiện dự án; khả năng hoàn vốn, trả nợ vốn vay (nếu có); xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội và đánh giá tác động của công trình…

UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị giao nhiệm vụ cho tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các Bộ ngành liên quan lập "Đề án nghiên cứu tổng thể triển khai Cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long". Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao nhiệm vụ lập Đề án, địa phương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thành trong năm 2024.

Thế Anh
Cùng chuyên mục