Xây lắp Điện I (PC1): Chốt chia cổ tức 20% và phát hành ESOP

27/10/2021 07:00 GMT+7
Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (HOSE: PC1) vừa công bố thông tin vào ngày 5/11 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 cho các cổ đông hiện hữu.

Theo đó, PC1 sẽ chia tỷ lệ trả cổ tức đạt 20%, tức sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới. PC1 dự kiến sẽ phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, khi phát hành hoàn tất trọn vẹn, PC1 sẽ nâng vốn điều lệ thêm 20%, lên mức 2,294 tỷ đồng. Những năm gần đây, PC1 đều trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ dao động từ 15-30%.

Bên cạnh những nội dung nêu trên, PC1 cũng dự kiến phát hành 5.7 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 3% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành đạt 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm.

Xây lắp Điện I (HOSE: PC1) công bố phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Theo báo cáo soát xét bán niên năm 2021, PC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 406,12 tỷ đồng, tăng 94,33% so với trước soát xét (208,98 tỷ đồng).

Nguyên nhân lợi nhuận sau soát xét 6 tháng bất ngờ tăng mạnh do công ty đã ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào CTCP Khoáng sản Tấn Phát khi chuyển khoản đầu tư từ Công ty liên kết thành công ty con theo giá trị ghi sổ.

Cũng trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét, PC1 ghi nhận giá trị khoản đầu tư của đơn vị này theo giá trị hợp lý nên phát sinh khoản lãi từ việc đánh giá lại khoản đầu tư.

Sau 6 tháng đầu năm, PC1 đạt doanh thu hợp nhất 4.536 tỷ đồng, tăng 78,54% và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 406,12 tỷ đồng, tăng 90,11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu tài chính trong nửa đầu năm tăng 267,9 tỷ đồng, chủ yếu do đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Khoáng sản Tấn Phát. Ngoài ra, Lãi từ công ty liên doanh, liên kết CTCP Gang thép Cao Bằng kỳ này tăng 50,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, PC1 đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 510 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 80% chỉ tiêu đề ra.

Thế Anh