Xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng tăng gần 16%

10/05/2022 07:01 GMT+7
Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước gần 17,9 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước gần 17,9 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt trên 7,4 tỷ USD, tăng 10,5%.

Nhóm các mặt hàng lâm sản chính đạt gần 5,9 tỷ USD, tăng 4,9%, trong đó thủy sản ước đạt gần 3,6 tỷ USD, chăn nuôi ước đạt 105,4 triệu USD.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng tăng gần 16% - Ảnh 1.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 4 tháng đầu năm nay tăng gần 16% so với cùng kỳ 2021.

4 tháng đầu năm, 5 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, bao gồm cà phê, gạo, nhóm rau quả, tôm, sản phẩm gỗ. Một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ như cà phê, cao su, hồ tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn, cá tra, tôm, gỗ và các sản phẩm gỗ.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu cà phê đạt gần 1,7 tỷ USD; cao su đạt khoảng 869 triệu USD; sắn và sản phẩm sắn đạt 574 triệu USD; cá tra đạt 894 triệu USD; tôm đạt trên 1,3 tỷ USD.

Về thị trường, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt gần 4,9 tỷ USD (chiếm 27,3% thị phần), trong đó kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm 68,2% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tại thị trường này.

Đứng thứ hai là Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3,2 tỷ USD (chiếm 18,1% thị phần) với kim ngạch xuất khẩu nhóm cao su, chiếm 22,4% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Đứng thứ ba là Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt gần 1,3 tỷ USD (chiếm 7,1%) và xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất, chiếm 44,0% giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Vị trí thứ tư là Hàn Quốc với kim ngạch khoảng 822 triệu USD (chiếm 4,6%) và xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất, chiếm 43,9% giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước trên 4,8 tỷ USD, tăng 11,2% so với tháng 4/2021 nhưng giảm 2,6% so với tháng 3.

Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính khoảng 1,9 tỷ USD, lâm sản chính ước gần 1,6 tỷ USD, thủy sản đạt gần 1,1 tỷ USD và chăn nuôi đạt 29,7 triệu USD.


Theo NDH