2 tháng đầu năm 2024, tỉnh Quảng Nam thu ngân sách 4.639 tỷ đồng

28/02/2024 11:36 GMT+7
2 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt hơn 4.639 tỷ đồng, đạt 20% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt 3.743 tỷ đồng, đạt 19% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 873 tỷ đồng.

Ngày 28/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa có báo cáo kết quả tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, đối với tình hình, sản xuất kinh doanh, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 2/2024 ước tính giảm 26,17% so tháng trước và giảm 19,42% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,16% so với cùng kỳ.

2 tháng đầu năm 2024, tỉnh Quảng Nam thu ngân sách 4.639 tỷ đồng- Ảnh 1.

2 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt hơn 4.639 tỷ đồng, đạt 20% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt 3.743 tỷ đồng, đạt 19% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 873 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 6.906,868 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 2.194,975 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 4.711,893 tỷ đồng. Đến nay, đã phân bổ chi tiết cho các ngành và các địa phương là 6.241,544 tỷ đồng, đạt 90%, trong đó ngân sách trung ương 2.088,044 tỷ đồng, đạt 95%; ngân sách tỉnh 4.153,1 tỷ đồng, đạt 88%; kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết 665,724 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 22/2, giải ngân 305,984 tỷ đồng, đạt 4,3%; công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn trong 2 tháng đầu năm 2024 còn thấp do nhà thầu, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục để triển khai các dự án mới trong năm.

Hiện đang rà soát kế hoạch vốn năm 2023, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định kéo dài sang năm 2024 để tiếp tục giải ngân.

Riêng tình hình tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt hơn 4.639 tỷ đồng, đạt 20% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt 3.743 tỷ đồng, đạt 19% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 873 tỷ đồng, đạt 25% dự toán, tăng 31% so với cùng kỳ.

2 tháng đầu năm 2024, tỉnh Quảng Nam thu ngân sách 4.639 tỷ đồng- Ảnh 2.

Một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để phục vụ cho bà con nhân dân trên địa bàn. Ảnh: T.H

Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh gần 3.000 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ; trong đó chi thường xuyên đạt hơn 2.000 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển đạt 941 tỷ đồng. Ước đến cuối tháng 2 năm 2024, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 109.024 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu tháng, tăng 2,04% so với đầu năm; tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 86.671 tỷ đồng, tăng 1,2% so với đầu tăng, tăng 1,6% so với đầu năm. Tổng nợ xấu 1.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,1% tổng dư nợ, giảm 26,8% so với tháng trước.

Đối với tình hình thu hút đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 19/2, toàn tỉnh Quảng Nam có 152 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng 100% so với cùng kỳ; nhưng số vốn đăng ký thành lập mới chỉ đạt khoảng 569 tỷ đồng, giảm 44,4% so với cùng kỳ.

2 tháng đầu năm 2024, tỉnh Quảng Nam thu ngân sách 4.639 tỷ đồng- Ảnh 3.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 2/2024 tại Quảng Nam ước đạt 580.000lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 270.000lượt khách, tăng 42%; khách nội địa ước đạt 310.000 lượt khách, tăng 29%. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 2/2024 ước đạt 550 tỷ đồng, tăng17% so với cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 1.293 tỷ đồng. Ảnh: T.H

Như vậy, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 3,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023 đạt 6,7 tỷ đồng). Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 188 doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ; qua đó góp phần đưa số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 340 doanh nghiệp.

Trong số 619 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 14,2% so với cùng kỳ, có 562 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 26 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và 31 doanh nghiệp giải thể. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã cấp phép cho 2 dự án với, tổng vốn đăng ký 478,1 tỷ đồng, tương đương 19,52 triệu USD…

Trương Hồng
Cùng chuyên mục