6 tháng Safoco (SAF) thực hiện được gần 49% kế hoạch lợi nhuận năm

24/07/2022 15:34 GMT+7
Safoco (HNX: SAF) báo lãi quý II đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu đạt hơn 192 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm 13%, chỉ còn 158 tỷ đồng. Kết quả, Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp 33,8 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 7%.

Tuy vậy, SAF ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính gấp 2 lần, từ 821 triệu đồng lên 1,7 tỷ đồng, nhờ tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng giảm 15% xuống 15.6 tỷ đồng do giảm chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí dịch vụ mua ngoài.

Ngoài ra, Công ty còn ghi nhận lợi nhuận khác gấp 2,3 lần cùng kỳ (từ 137 triệu đồng tăng lên 317 triệu đồng) nhờ kỳ này ghi nhận khoản thanh lý công cụ, dụng cụ, tài sản cố định (38 triệu đồng).

Kết quả, SAF báo lãi sau thuế quý II gần 12 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 382 tỷ đồng, giảm 25,5% so với cùng kỳ 2021. Giá vốn bán hàng giảm 30% nên lợi nhuận đạt tương đương so với cùng kỳ với 76,4 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 100% lên 3,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không có nhiều biến động so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 25,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ.

Như vậy, SAF thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu (850 tỷ đồng) và gần 49% kế hoạch lợi nhuận (50,4 tỷ đồng) sau 6 tháng đầu năm.

Tổng tài sản đến 30/6 giảm nhẹ xuống 254,2 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 87% đạt 221,4 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 28,7% xuống 34 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 17% xuống 86 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 55,6% lên 62 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 3,3 tỷ đồng. Nợ phải trả 104,4 tỷ đồng tăng 11,6%, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn.


O.Lý